Kola pro Afriku

13.05.2024

 "Sesbírat kola a odvézt do Afriky, konkrétně do Gambie. Tak takto jednoduché to určitě není," říká jeden ze zakladatelů organizace Kola pro Afriku, Roman Posolda, který přijel do naší školy, aby žákům šestých, sedmých a osmých tříd objasnil poslání této organizace. "Tím posláním je díky iniciativě naší společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání, která je mnohdy velmi dlouhá a trnitá."

Během dvouhodinového interaktivního programu se naši žáci přenesli na africký kontinent, poznali přírodní poměry i život lidí v Gambii. Prostřednictvím prezentace a videí viděli cestu kola od dárce (přes třídění a opravu) až po jejich slavnostní předání školám v Gambii. Samotné školy pak rozhodují, které děti kolo získají, a to podle vzdálenosti, kterou musí za svých vzděláním denně urazit. Děti si pak své kolo samy z jednotlivých dílů sestaví a odvezou si ho domů. Práce organizace Kola pro Afriku dostává ještě větší rozměr, protože učí tamní obyvatelé kola nejen sestavovat, ale i opravovat a starat se o ně tak, aby jim co nejdéle vydržela.


Zajímavé, poučné a inspirující. Děkujeme.


Za třídní vyučující Mgr. Gabriela Paskerová 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100