Knihovnická lekce pro žáky 1. stupně

27.01.2023

KNIHOVNICKÉ POHÁDKY


Jak se vlastně chovat ke knížce? Můžu si z ní vytrhnout hezký obrázek? Nebo vybarvit černobílou ilustraci? Tyto otázky si již žáci nižšího stupně naší školy nekladou. Knihovnická lekce pořádaná Městskou knihovnou Bílovec zodpověděla snad všechny možné dotazy týkající se právě správného chování ke knihám. Zábavnou formou se zapojením zdejšího knihovnického skřítka se žáci dozvěděli pravidla slušného zacházení s těmito "pokladnicemi" fantastických příběhů. Na konci žádné pořádné návštěvy knihovny nemůže chybět čtení pohádky, která se tentokrát týkala výše zmíněných skřítků knižníků a toho, jak opravují lidmi poškozené knihy.

Děkujeme zaměstnancům knihovny za příjemné zpestření středečního dopoledne. Již teď se těšíme na další setkání. A. Víchová


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100