Kariérové poradenství

27.05.2024

"Už za rok o této době budete vědět, na kterou střední školu jste přijati." Těmito slovy přivítala naše osmáky kariérová poradkyně, PhDr. Sylvie Navarová, na svém dvouhodinovém semináři, který byl věnován právě kariérovému poradenství. Jako vstupní aktivitu zvolila test pro zjištění typologie osobnosti, která je pro volbu povolání velmi důležitá. Podle charakterových znaků vznikly skupiny introvertů a extrovertů, choleriků, flegmatiků, sangviniků a melancholiků. Paní Navarová jednotlivé typy osobnosti dětem přiblížila a zmínila i povolání, která jsou pro ně vhodná.

V další aktivitě měli žáci pomocí kartiček odhalit své životní hodnoty, sestavit z nich žebříček a vybrat povolání, pro něž jsou tyto hodnoty klíčové. Nakonec vytvořili pracovní týmy, v nichž každý dle svých osobnostních rysů a životních hodnot plnil svou úlohu.

Celé setkání skončilo závěrečnými dotazy žáků a tématicky zaměřenou diskusí.

Věřím, že díky semináři, který proběhl za podpory SRPŠ, si mnozí uvědomili, že za volbou životního povolání by neměli stát jen rodiče, ale že naše povolání ovlivňuje také to, jací jsme a jaké životní hodnoty zastáváme. A že vybrat si povolání, které nás bude celý život naplňovat, není otázkou několika minut.

Momentky ve fotogalerii

Mgr. Lenka Hořínová, Ing. Irena Meluzinová 

Děkujeme Sdružení rodičů za podporu této akce.


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100