Kam po základní škole? Ještě se rozhodujeme...

14.12.2022

Existuje celá řada způsobů, jak zviditelnit konkrétní školu a motivovat žáky a jejich rodiče, aby při vyplňování přihlášky ke studiu zvolili právě tuto, a ne jinou vzdělávací instituci. Školní webové stránky a organizování dne otevřených dveří jsou již samozřejmostí. Proto nás a naše žáky přijely navštívit vyučující z Odborného učiliště a praktické školy Nový Jičín. Prezentovali jednoduše jejich střední školu s nabízenými učební obory.

Jmenovaná střední škola je odborným učilištěm zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, což je vhodné při dalším vzdělávání právě pro naše žáky, budoucí studenty. Jedná se učební obory tříleté, na jejichž konci čeká žáky závěrečná zkouška se získáním vyučního listu. A o jaké učební obory se vlastně jedná?

Jde o obory nižšího středního vzdělání učebního kódu E, které jsou v reálném životě žádané, nepostradatelné, do jisté míry velmi atraktivní  – ŠVP Kuchařské prácejíst se musí, ŠVP Zahradnické práce příroda všude kolem nás, ŠVP Strojní a zámečnické práceopravy zvládnu sám a rád pomůžu.... Jde-li o nabídku učebních oborů praktické školy, pak jde o vzdělávání žáků základní školy speciální, kteří získali základní školou základy vzdělání. Další vzdělávací cesta jim nabízí jednoletou či dvouletou formu denního studia učebního oboru C v tzv. praktické škole. Jejich vzdělávací činnost po základní škole je zaměřena k osvojování praktických činností a dovedností s cílem vést co nejvíce samostatný a hlavně plnohodnotný život. Zvládnuté pomocné práce pod vedením dospělé osoby jim pak v budoucnu mohou přinést hodně pozitivních prožitků v rovině pracovní, ale i osobní.

Na zmíněném odborném učilišti v Novém Jičíně máme za poslední dva roky ve středoškolské vzdělávací dráze dva bývalé deváťáky. Dle informací pedagogických kolegyň se ke studiu staví zodpovědně, do školy jezdí pravidelně, praxi zvládají dle požadavků školy adekvátně. To jsme rádi! V tomto školním roce máme ze školy ZŠ Wolkerova 4 vycházející žáky, z nichž se 2 chtějí vyučit právě na odborném učilišti v Novém Jičíně, tak uvidíme.

A co ti naši současní žáci, nejen deváťáci? Se zaujetím sledovali celou dobu prezentovaného výkladu, po něm neměli problém zapojit se do diskuse o budoucím studiu a ptát se na to, co je zajímá. Na závěr jsme my i žáci dostali informace o škole na malém letáčku a milou pozornost ve formě záložky s motivačním citátem. Děkujeme. V. Wolf Kvitová, L. Výtisková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100