KAM NA ŠKOLU? Volba učebního oboru pro vycházejícího žáka ZŠW

25.01.2023

KAM NA ŠKOLU? TO UŽ VÍME! ŽIVOT NUDOU NEMARNÍME.

S blížícím se koncem 1. pololetí se krátí čas na možnost úvah a rozhodování vycházejících žáků v otázce volby budoucího povolání a také následného výběru učebního oboru. Všichni naši žáci spadají do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Jejich vzdělávací potřeby dokážou v plném rozsahu uspokojit také určité střední školy, které nabízejí učební obory s výučním listem i bez výučního listu. V tomto školním roce máme 4 vycházející žáky, konkrétně 3 žáky z 9. ročníku a 1 žáka z ročníku 10., který je ve vzdělávací koncepci základního vzdělávání (ZV) realizován u žáků ZŠ speciální (ZŠS) pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a na konci svého ZV získává základy vzdělání, nikoli základní vzdělání.

Střední škola prof. Z. Matějčka v Ostravě Porubě je jednou z volených středních škol, které vzdělávání žáků se SVP poskytují. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou pro naše žáky méně náročnější a jsou označeny v kódu oboru písmenem E. Žáci k podané příhlášce musí doložit odborný posudek příslušného školského poradenského zařízení, v tomto případě SPC, aby daný učební obor mohli v souladu s integrací zdravotně znevýhodněných žáků studovat.  Žáci na konci vzdělávání zvoleného učebního oboru vykonávají závěrečnou zkoušku, která je složena jak z části praktické, tak teoretické.

A jaké učební obory letos volí naši vycházející žáci?

Zahradnické práce – výuční list pomocného pracovníka v pozici sadovník, ovocnář, zelinář, květinář, případně vazač či aranžér. Práci lze najít v zahradnických firmách a prodejnách, také ve velkoskladech dovozu a expedice rostlin, doplňkového aranžérského zboží, semen, substrátů, hnojiv a ochranných prostředků nebo ve floristických firmách s různým zaměřením.

Potravinářská výroba (cukrářské práce) – uplatnění v pozici zaměstnance v malých a středně velkých cukrářských provozech a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem a  jednoduchou činností při výrobě cukrářských výrobků, jemného a trvanlivého pečiva.

Stravovací a ubytovací služby – výuční list pro pomocné práce při výrobě pokrmů ve stravovacích službách i službách rychlého občerstvení, příprava teplých a studených pokrmů, nápojů apod. Uplatnění také v ubytovacích službách při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacího zařízení, vč. vykonávání drobné údržby a služeb spojených s ubytováním hostů.

Prodavačské práce – tento učební obor volí žákyně 9. ročníku na své příhlášce jako obor č. 2, kdyby se jí nepodařilo přijetí na preferovaný učební obor (jeden z výše zmíněných).  Výuční list je po úspěšném studiu oboru vstupem stát se pomocným pracovníkem v oblasti přípravy, obsluhy a manipulace při prodeji zboží.

Na SŠ prof. Z. Matějčka je pro našeho žáka 10. r. vzdělávácího oboru základní škola speciální (ZŠS) možnost vzdělávání v učebním oboru bez získání výučního listu. Tento obor je kódově označen písmenem C a na konci studia získává žák osvědčení. Jde o učební obor Praktická škola dvouletá, příp. Praktická škola jednoletá. Náš vycházející žák 10. r. volí učební obor s písmenem C ve městě Nový Jičín na škole Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín.

Praktická škola dvouletá, příp. Praktická škola jednoletá – po ukončení studia uplatnění v rámci možností a individuálních schopností v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby, např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství.     Mgr. V. Wolf Kvitová, výchovná poradkyně ZŠW


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100