Jsem Čech – státní svátky České republiky

12.10.2023

Výchova k občanství (VO) je předmětem,  který rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti.

Zní to dost teoreticky a neosobně, přitom právě při výuce Výchovy k občanství se žáky hovoříme a diskutujeme o daných tématech společenského života osobním přístupem, vedeme je k respektování názorové plurality, dodržování práv a povinností v oblasti lidského chování  v různých sociálních skupinách, k zodpovědnosti za chování směrem k vlastní osobě i k lidem v okolí současně. No a v rámci obsahového učiva se žáci seznamují také se státními svátky České republiky a jejich významem. 

Uplynulý státní svátek Den české státnosti jsme "probali" v průběhu září, dalším státním svátkem, který nás očekává, je Den vzniku samostatného československého státu. Připadá na 28. října, kdy v roce 1918 tehdejší zástupci politického života (Národního výboru československého) zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. 

Se žáky 2. stupně tvoříme nástěnku prezentující státní symboly ČR  a prostřednictvím myšlenkové mapy uvádíme poznatky, které se státními svátky v měsíci září – říjen – listopad souvisí.  Výslednou činnost a zápis našich myšlenek představíme na nástěnce v meziposchodí 1. podlaží. Nyní k textu dobová fotografie, která se vztahuje nejen k říjnovému státnímu svátku, ale lze v ní nalézt souvislost také se zářijovým státním svátkem. Najdete ji také? V. Wolf Kvitová, L. Výtisková – vyučující VO


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100