Jméno a příjmení

12.10.2022

Osobní údaje – jméno a příjmení. Potřeba znát, dovednost umět správně napsat. 

Žáky 2. ročníku učíme se zvukovou i psanou podobou vlastního jména pracovat při skládání písmen, při čtení, při psaní písmen hůlkovým písmem, při správném čtení vlastního jména i při čtení jména spolužáka. Psací tvary písmen svého jména se žáci budou učit postupně v průběhu celého školního roku. Psaní je důležitou součástí výuky českého jazyka, dbáme na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při psaní, na správné držení psacího náčiní, vedeme nácvikem a procvičováním k psaní správného tvaru písmen, jejich sklonu i velikosti. Používáme různé psací techniky a formy, velmi oblíbeným je psaní na tabulce, kterou mají žáci k dispozici u sebe a kdykoli ji mohou použít.

Co vlastně příjmení pro naše žáky znamená? Dle chytrých vět je Příjmení část osobního jména s významem příslušnosti k určité rodině. My žákovi říkáme, že je to jeho druhé jméno, které má společné = stejné se svými rodiči, sourozenci...(většinou). Skládání vlastního jména zařazujeme na počátku vyučovací hodiny každého dne. Je super vidět, jak se žáci při skládání a čtení vlastního jména posunuli od počátku září.

Hádanka, oblíbená: CO JE TO? JE TO TVOJE, PATŘÍ TI TO, ALE TVOJI KAMARÁDI TO POUŽÍVAJÍ VÍCE NEŽ TY.

V. Wolf Kvitová, vyučující ČJ

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100