Jeden svět na školách – 26. ročník

22.04.2024

Jeden svět na školách – 2024 

Mezinárodní filmový festival o lidských právech pořádá organizace Člověk v tísni, 26. ročník festivalu probíhá ve 48 městech, pro naše žáky v Ostravě. Jeden svět přináší informace o důležitých událostech, otázkách a problémech současného světa, přibližuje životy lidí  prostřednictvím filmů o lidských právech, krizových oblastech světa (ozbrojené konflikty, nedemokratické režimy), menšinách, přijímání jinakosti aj.

ˇTři žáci 2. stupně zhlédli tři dokumentární filmy s názvy:

Můj neslyšící brácha – uvědomění si různých způsobů mezilidské komunikace (tematika sluchového postižení)

Dokážu to! – dívka z Pakistánu – vytvoření představy žáků o životě v Pakistánu

Dívka s mosaznými kroužky – dívka z kmene Kayan žijícího v Myanmaru – téma domorodých etnik a jejich kulturních specifik

V. Wolf Kvitová, vyučující VO, výchovná poradkyně ZŠW


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100