Hasík

21.11.2023

V pondělí 20. 11. 2023 jsme se s našimi žáky 2. stupně zúčastnili preventivní akce Hasík. Je to systém preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti. Realizace programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS a odborně proškolenými instruktory.

Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití maximálně názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů, jako drobných odměn pro děti. Materiály, které děti přinesou domů, poslouží zároveň jako zdroj informací pro rodiče, kteří se takto rovněž nepřímo zapojí do programu preventivně výchovné činnosti.

Preventivní program na ZŠ se skládá ze dvou hlavních částí. První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca. 7 - 10 let (1. stupeň základního školství). Od šesté třídy (na 2. stupni) je již výuka doplněna o tematiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou.

Dnes nás instruktoři informovali o důležitosti čísla 112. Vyzkoušeli jsem si nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS), získali jsme podrobnější informace o první pomoci při popáleninách, zjistili jsme jaké máme hasicí přístroje a co je "ohňový trojúhelník", v neposlední řadě jsme si vyzkoušeli, co dělat, když hoří u nás doma. Těšíme se na další pokračování zajímavé vzdělávací akce. L. Výtisková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100