Finanční gramotnost – prakticky – krok za krokem – s dopomocí

12.09.2023

Máme za sebou letní prázdniny, které si určitě všichni užili a načerpali plno sil do učení a práce. Ne, to není legrace.

První školní týden se nesl ve znamení příprav na výuku a organizaci učebního procesu. Vyučování žáků na základní škole Wolkerova probíhá trochu odlišně od procesu vzdělávání jejich vrstevníků na základních školách. Tento vyučovací proces vyžaduje speciální učební metody, vhodný výběr učiva a individuální přístup pedagogických pracovníků, který je zajištěný sníženým počtem žáků ve třídě. Neleníme a vedeme žáky k samostatnosti také v běžném životě, například při nákupu školních pomůcek v místním papírnictví. 

Jako bonus je "obyčejným nakupováním" rozvíjena finanční gramotnost našich žáků, která je v dnešní době velmi důležitá. Finanční gramotnost se totiž netýká jen bankéřů, matematiků, finančních či hypotečních poradců. Tento pojem, tedy jeho obsah, je součástí života každého z nás. Finanční gramotnost je základní znalostí, která pomáhá člověku dělat zodpovědné rozhodnutí v oblasti peněz či připravit se na neočekávané životní události. Jednoduše – nakládat s penězi rozumně. 

Pomalu, prakticky, s názornou i manipulační dopomocí vedeme tímto směrem také naše žáky v činnostech jednotlivých vyučovacích předmětů s ohledem na věkové a rozumové schopnosti žáků. V. Wolf Kvitová (I. D), L. Výtisková (II. D)


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100