Exkurze TQM Opava – žáci 9. tříd

05.11.2023

Dne 25. října přijali zájemci z řad žáků 9. ročníků pozvání na exkurzi do TQM Opava, které bylo firmou pořádáno v rámci volby budoucího povolání. Žáci byli nejprve seznámeni s historií společnosti, jejím širokým polem působnosti od nákladní dopravy, autobusové dopravy, přes servis, logistiku a administrativní správu. Dozvěděli se o spolupráci se školami a možnosti odborné praxe studentů ,,partnerských" středních škol. Poté zhlédli praktický provoz – servisní dílny pro osobní a nákladní vozidla. Žáci vše se zájmem sledovali. Snad jim toto nahlédnutí do jedné z profesních oblastí rozšíří povědomí o možnostech budoucího povolání.

Momentky z exkurze ve fotogalerii.

Žákovské postřehy: Eliška: ,,Navštívili jsme prostory dílny pro bus, track a osobní automobily, myčku atd. Byla možnost vlézt pod autobus. Dozvěděli jsme se o různých druzích přívěsů, značek tracků, o dálkovém seřízení aut přes počítač, o domluvě mezi opraváři a o historii značky. Hlavně se nám líbila zpáteční cesta autobusem, kde kluci zpívali různé písničky. Byla to sranda!"

Kuba, David a Dany: ,,Krásný výlet, reklamní předměty, hezky se o nás postarali a seznámili s povoláním automechanika a autotronika."

Mgr. S. Smolová a třídní učitelky 9. tříd

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100