Exkurze do Dolní oblasti Vítkovic

25.03.2024

Po stopách výroby železa vyrazili žáci obou 8. tříd. V areálu bývalého vysokopecního závodu se nejprve seznámili s historií železáren a poté se společně s průvodci vydali na téměř 80 m vysokou Bolt Tower. Ta byla skutečným adrenalinovým zážitkem. Cestou se žáci zastavili na vyhlídkové terase, kde se všichni pokochali výhledem na celou Ostravu, a dověděli se spoustu zajímavostí o jednotlivých stavbách v okolí. A to není vše. Následoval sestup do samotného nitra vysoké pece, kde se denně vyrobilo až 1200 tun surového železa. V závěru si každý mohl potěžkat boty, ve kterých zaměstnanci vysoké pece obsluhovali, nebo zhlédnout pracovní oděvy, které byly nutnou výbavou každého dělníka.

Fotografie viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Ing. I. Meyerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100