Exkurze – Okresní soud v Novém Jičíně

30.05.2024

Ve čtvrtek 30. května měli naši osmáci jedinečnou příležitost podívat se do budovy Okresního soudu v Novém Jičíně. Tam nás úderem 9. hodiny ranní přivítal člen justiční stráže, pan Jiří Hošický, spolu s předsedou okresního soudu, Mgr. Jaroslavem Sosíkem. Naše exkurze začala bezpečnostní prohlídkou, při které jsme museli všichni projít bezpečnostním rámem. Poté už se ujal slova Mgr. Sosík, aby nás seznámil s historií nejen samotné budovy, ale také historií novojičínského soudnictví. Zároveň nám popsal, z jakých částí se budova skládá, a upozornil nás na všudypřítomné kamery a na pravidla chování v soudní budově.

Asi nejděsivější částí dne byla prohlídka vazebních prostor umístěných ve sklepení. Na tvářích nás všech byl znát respekt vůči tomuto místu. Odvážnější žáci si za asistence pana Hošického vyzkoušeli přípravu na předvedení před soud (nasazení "medvěda" a "klepet"), a my všichni jsme se tak mohli přesvědčit, že snaha uprchnout je prakticky nemožná. Pár žáků si také "odsedělo" několik minut ve vazbě.

Pak už se naše kroky ubíraly do vyšších pater – do jednacích síní. Tam jsme si vyzkoušeli role účastníků soudního řízení, kvalifikovali trestné činy a radili se nad výší trestů za jejich spáchání. Nakonec jsme se setkali i s příslušníky policie, kteří nám objasnili náplň své práce, ukázali policejní výzbroj a nechali nás si vyzkoušet 20kilovou policejní vestu a přilbu.

Věříme, že vzhledem k praktickému zaměření se exkurze dětem líbila a že budou své životní kroky směřovat tak, aby se budově soudu vyhnuli.

Momentky ve fotogalerii 


Mgr. Lenka Hořínová, Ing. Irena Meluzinová 


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100