Drát a přírodniny v hlavní roli

02.05.2023

Drát a přírodniny v hlavní roli?

Ano. Společně s jarem se objevuje spousta nových nápadů k tvoření, které mnohdy vycházejí právě ze změn v přírodě. V předmětu Člověk a svět práce, konkrétně v okruzích práce s drobným materiálem na 1. stupni a práce s technickými materiály na 2. stupni, žáci zreflektovali typické dění v přírodě v jarních měsících za použití drátu a naturálních (přírodních) materiálů.

Na výstavce v prvním patře naší školy tak můžete vidět zmenšeniny tradiční Morany jako zpodobnění symbolu konce zimy a vítání jara, která je při jarních lidových obřadech v různých variantách lidmi ze světa "vynášena" – zakopána, utopena, upálena. Zvláště pro menší děti je tato lidová tradice atraktivní činností, velmi se na ni těší.

Něžné drátěné květy v nás zase evokují nové zrození, životní energii a krásnu přírody, roztomilá selátka z kartonových tub pak vztah člověka k živočišné říši, která je v jarním období v hojném počtu mláďat a jejich poskakování, hopsání, hraní si.

A proč se mezi výtvory objevují také hadi? Přeci proto, že 23. dubna oslavil svátek svatý Jiří, na jehož jmeniny vylézají hadi a štíři, jak praví známá česká pranostika. Svatý Jiří je stále symbolem statečnosti, síly víry a boje proti zlu, v lidových tradicích je také poslem jara a tepla.

Prozatím se nám teplé počasí stále honí se zimou, větrem a deštěm, my se přeci jen těšíme na květen a na další nápady ke zhotovení různých výrobků. I když nás v květnu čeká dost práce na školním pozemku v rámci pěstitelských činností.

A. Víchová, vyučující ČSP/PV

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100