Dopravní soutěž na 1. stupni

24.04.2024

Ve dnech 16. a 18. dubna probíhala v naší škole dopravní soutěž žáků 4. a 5. tříd. Nejprve děti čekal test pro cyklisty, v nichž prokazovaly znalost dopravních značek a pravidel silničního provozu. Poté se čtvrťáci i páťáci přesunuli na školní hřiště, kde následovala jízda zručnosti na čas. 

Díky příspěvku Sdružení rodičů mohli být odměněni 3 nejlepší cyklisté z každé třídy. 

V oblastním kole dopravní soutěže nás budou reprezentovat Filip Novotný, Boris Novák, Madeleine Víchová a Jasmin Trubianská. 

Držíme palce! 


 Mgr. I. Řeháčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100