Děvčata z 9. A bádala a soutěžila na gymnáziu v Opavě

01.02.2023

V pátek 27. ledna se uskutečnilo krajské kolo Přírodovědné soutěže, kterou pořádá Mendelovo gymnázium v Opavě. Konkurence byla velká, protože do soutěže postoupilo celkem 16 nejlepších týmů žáků 9. tříd základních škol z Moravskoslezského kraje. Téma letošního ročníku bylo Lidské tělo. Soutěžní týmy celé dopoledne bádaly a řešily teoretické i praktické úkoly z oblasti přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu i ekologie. 

Naše družstvo Šamani ve složení Natálie Michálková, Ema Otáhalová a Kristýna Lazecká z 9. A sice nepostoupilo dál, ale i tak si děvčata s nelehkými úkoly poradila velmi dobře. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme holkám do budoucna (třeba v dalším bádání na střední škole) mnoho úspěchů! 

Děkuji i paní asistentce Gabriele Dreslerové za doprovod a podporu děvčat během soutěže. 

Mgr. P. Vavříčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100