Den pro školu

25.10.2023

U nás – na Wolkerce – TEN TUMÍ TO A TEN ZAS TOHLE

Zednické, košíkářské nebo snad tesařské práce? Nespočet různých řemeslných oborů nabízejí střední školy po celé České republice. Jak si ale vybrat? Co zvládnu? Co mě bude bavit? S čím se dokážu uživit? Spousta otázek...

V profesní orientaci s tematikou volby budoucího povolání nám "pomohl" pan Michal Šálka, majitel elektrikářské firmy Elektrikářská společnost s.r.o., a dobrovolník z organizace Den pro školu, který nás v pondělí v naší škole navštívil. S žáky si povídal o cestě "lajdáckého" studenta odborného učiliště, který se i přes opakování ročníku vyučil elektrikářem, následně pracoval několik let v zednické firmě a nakonec založil firmu vlastní, která jej živí a současně poskytuje volnost, díky které si může plnit sny o cestování po světě. Žáci se dozvěděli jak náročná, ale i zajímavá může být práce řemeslníka a kolik peněz si obvykle vydělá. 

Postarat se v životě sám o sebe, být zodpovědný a samostatný, to je důležité pro nás všechny. Děkujeme panu Šálkovi za přínosnou a milou besedu plnou důležitých a hlavně reálných informací z řemeslnické praxe i z vlastního studentského života. Žáci druhého stupně byli pozornými posluchači s možností položit v závěru přdnášky vlastní otázky. Využili toho dle svých řečových schopností a zájmů k pracovním činnostecm bravurně. A. Víchová, vyučující ČSP/PV

Jednou ze speciálně pedagogických metod naší vzdělávací cesty je u žáků vedle názoru, modelování aj. také PŘÍKLAD. Je-li příklad reálný, přínosný, životně důležitý a pro žáky také atraktivní, stává se důležitým  motivačním prvkem, inspirací, pozitivním nábojem pro vlastní nasměrování žáka v rámci seberegulačních mechanismů. Ukolem metody příkladu je upevnit žádoucí chování dětí vytvořením názorných a přitažlivých vzorů chování především v podobě smyslově vnímatelném nebo konkrétně představitelném. Nu, jde o to a taky to jde. V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100