Den otevřených dveří

12.04.2024

Ve čtvrtek 11. dubna proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V doprovodu svých rodičů si měli malí předškoláci a budoucí šesťáci možnost prohlédnout všechny prostory školy. Dozvěděli se detailní informace o chodu naší školy a metodách výuky, o prostředí, ve kterém se děti učí a rozvíjejí své vědomosti a dovednosti, a také o tom, kde se stravují.

Budoucí prvňáčci se mohli zapojit do zábavných her a vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí.

Děkujeme vám za návštěvu a těšíme se na vás při zápisu dětí do prvních tříd.

Vyučující 1. stupně a třídní učitelky budoucích šesťáků

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100