A co naši vycházející žáci?

22.05.2023

Jsou to milí "bombarďáci", dostali se tam, kam chtěli.

Rádi bychom pověděli, zápisový lístek řádně dali.

Do učení už se těší, na hřebíky teď úkoly nám věší.

My to chápem, nebyli jsme jiní,

všechno má svůj smysl, pokud nejsme líní.

Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní

Konec školního roku je pro vycházející žáky milníkem – důležitou událostí. V tomto školním roce se rozloučíme se 4 žáky ZŠ Wolkerova. Tři žáci 9. r. byli přijati na učební obory E – zahradnické a cukrářské práce v Ostravě, které jim po úspěšném studiu přinesou nižší střední vzdělání s výučním listem. Jeden žák po ukončení 10. r. vzdělávacího programu Základní škola speciální bude pokračovat od září ve studiu na Praktické škole dvouleté v Novém Jičíně, kde získá osvědčení pro jednodušší manuální práce. Se světem práce jsou naši žáci názorně seznamováni v předmětu Člověk a svět práce, přičemž rozvoji motoriky je nejen v pracovních činnostech věnována významná část speciálního vzdělávání. 

Svět práce nás provází v životě každým dnem – ať jsme malí, nebo velcí. Věříme, že další studium si žáci vybrali tak, aby je práce bavila a šla jim od ruky.  Za pracoviště ZŠW V. Wolf Kvitová


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100