Člověk a svět práce aneb Pracovní vyučování

17.10.2022

Podzimní období je plné inspirací pro vyučovací předmět Člověk a svět práce, pro žáka ZŠ speciální pak předmět Pracovní vyučování. Obsah vzdělávání ČSP/PV je tematicky rozdělen pro první a druhý stupeň do různých pracovních oblastí, které  stanovují své vzdělávací cíle, jako např. v okruhu práce s drobným materiálem pro 1. stupeň: zvládání základních manuálních dovedností při práci s tradičním i netradičním materiálem i jednoduchámi pracovními pomůckami, práce dle slovního návodu a předlohy, vytváření přiměřenými pracovními postupy různých výrobků, využívání vlastní fantazie při tvořivé činnosti žáka, dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce, udržování pořádku na pracovním místě...

Tematické okruhy 2. stupně jsou stanoveny zejména pro oblast práce s technickými materiály, při které jsou plněny např. tyto cíle: řešení jednoduchých pracovních úkolů s vhodným výběrem pracovního nářadí a materiálu, organizace vlastní pracovní činnosti, orientace v jednoduchých pracovních postupech a návodech, dodržování obecných zásad hygieny a bezpečnosti zdraví při práci s nástroji a nářadím, dodržování technologické kázně, rozlišování různého druhu pracovního materiálu a jejich vlastností aj.

Malé zhodnocení pracovní činnosti žáků 1. a 2. stupně prezentovala vyučující ČSP/PV Mgr. Adéla Víchová v prostoru 1. podlaží ZŠW, a to za období září–říjen. Výrobky jsou nápadité, milé, jsou odrazem podzimního období a plní dané vzdělávací cíle. Papír, klacíky, listí, dřevo, kůra, hřebíky, pytlíky, stužky, sádra, modelovací hmota, malování, skládání, zavazování, mačkání, lepení, kreslení...UF!

Dobrá práce, děkujeme. V. Wolf Kvitová


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100