Ukázka prací žáků - plicní oddělení v Bílovci

22.06.2022

Poslední měsíc školního roku 2021/2022 - červen - měníme nástěnku s ukázkou výtvarných prací našich žáků na místním plicním oddělení v Bílovci, konkrétně v čekárně pacientů 1. podlaží.

Vyučující VV J. Šloffová/

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100