Christmas in Britain

22.12.2022

V předvánočním týdnu se uskutečnil projektový den pro žáky 8. ročníku s názvem Christmas in Britain.

Za poslechu anglických koled a populárních vánočních písní jsme si ve školní kuchyňce společně připravili dle tradičního anglického postupu čokoládové cookies. Dozvěděli jsme se o vánočních tradicích a zvycích v anglicky mluvících zemích a následně jsme porovnávali své jazykové dovednosti v soutěži dvojic s názvem Have Fun with Christmas.

Gratulujeme Denise Solnické, Johance Richterové, Tereze Švejdové, Elišce Titzové a Lauře Richterové k

umístění v soutěži na předních příčkách a všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené předvánoční dopoledne.

Žáci 8. ročníku a vyučující anglického jazyka

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100