Biologická olympiáda

08.02.2023

Na konci ledna proběhla na naší škole biologická olympiáda na téma Bezlesí. Odvážlivci 6. - 9. ročníků nejprve absolvovali teoretický test, poté určovali nejrůznější druhy rostlin a živočichů a na závěr si vyzkoušeli laboratorní práci. Mladší žáci studovali a popisovali stavbu vybraných plodů, starší žáci se zabývali klíčními rostlinkami hrachu a pšenice. Nejvíce se v této náročné soutěži zadařilo těmto žákům:

Kategorie D (6. a 7. třída):

1.místo: Kristýna Lindovská, 7. A

2.místo: Klaudie Kováčová, 6. A

3.místo: Adéla Hošická, 7. B a Zuzana Pavlištíková, 6. A


Kategorie C (8. a 9. třída):

1.místo: Karolína Mičianová, 8. B

2.místo: Zuzana Šelongová, 9. B

3.místo: Tereza Němcová, 8. B 


Všem žákům děkujeme za účast a přejeme, aby je zájem o biologii ani v dalších ročnících neopustil.

Vyučující přírodopisu

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100