Beseda o myslivosti

22.11.2022

Víte, co je v jazyce myslivců toulec, hrad, vsuk, spárky, markazín....? Žáci 1. stupně už to vědí. 

15. listopadu 2022 mezi nás totiž zavítala paní myslivkyně. Děti vyslechly poutavé vyprávění o lesní zvěři. Také viděly spoustu mysliveckých trofejí. Za zajímavé povídání děkujeme paní Zuzaně Vavrečkové.

Mgr. I. Řeháčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100