Barnabášovy trampoty s tkalcovským stavem

27.02.2023

Ve středu 22. února navštívili žáci 3. A lekci Muzea v Bílovci. Nejprve jsme prozkoumali sklepení obývané rodinou Picmochů a dozvěděli se, které cechy kdysi vznikaly na území Bílovce. Poté jsme pozorovali práci na kolovratu a tkalcovském stavu. Tkaní jsme si také sami vyzkoušeli. Tvoření papírové kočičky ozdobené vlnou nás bavilo. Těšíme se na další muzejní lekce.

Mgr. I. Řeháčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100