Art Freud 2022

13.06.2023

Výtvarná soutěž s tematikou světoznámé osobnosti Sigmunda Freuda – Art Freud 2022 – ŽÁCI ZÍSKALI OCENĚNÍ!

Vyhodnocení výtvarné soutěže Art Freud 2022, do které jsme se s některými druhostupňovými žáky I. a II. D zapojili v prosinci 2022, nám přineslo úspěch. Práce žáků nazvaná organizátory soutěže "Velká malba domu s okénky" získala skupinové speciální ocenění.  Slavnostního předávání jsme se v odpoledních pátečních hodinách v Příboře na Dni dětí a rodiny dne 2.6. osobně nezúčastnili, ocenění nám bude zasláno poštou na adresu školy. Výtvarné ztvárnění rodného domu S. Freuda s jeho podobiznou se pozitivně nese v duchu smysluplného pedagogického vedení žáků, kterého se v oblasti výtvarných soutěží laskavě, inspirativně a odborně ujímá vyučující výtvarné výchovy Mgr. Adéla Víchová.

Za vedení pracoviště ZŠW patří kolegyni velké poděkování. Jde již o druhý úspěch v rámci vyhodnocení výtvarných soutěží, kterých jsme se žáky zúčastnili, konkrétně jde od druhý úspěch ze dvou. V. Wolf Kvitová, vedoucí učitelka

Kreativním žáků I. a II. D pod vedením vyučující Mgr. Adély Víchové byla udělena pochvala za reprezentaci školy v této výtvarné soutěži. I když na zvolené fotografii všichni aktéři zajímavého díla nejsou, uvedu alespoň jejich jména. Děkujeme za účast a "chválíme": Markétu Kočíbovou, Martina Horvátha, Marka Jiříčka, Natálii Stanovskou, Tadeáše Adamčíka, Natálii Tancošovou, Jaroslava Hladíka a Libora Mazura.

Výtvarná soutěž s tematikou světoznámé osobnosti Sigmunda Freuda – Art Freud 2022 – prosinec 2022 

Světově proslulý psycholog, zakladatel i v současnosti velice diskutovaného psychologického směru psychoanalýzy, rodák z nedalekého malebného města Příbora… Řeč může být pouze o jediné osobě, a to Sigmundu Freudovi. Jeho rodný dům v současnosti slouží jako muzeum, které se snaží propagovat Freudovy české kořeny, součástí je také pořádání výtvarných soutěží nejen pro žáky základních škol. Třída II. D naší školy se rozhodla zapojit do letošního ročníku soutěže Art Freud 2022 a společně vytvořila kompaktní dílo propojující zobrazení Freudova rodného domu s jeho portréty. I přes náročnost zvoleného tématu se žákům práce náramně podařila. Již teď se těšíme na další soutěž, která nám poskytne nové a zajímavé náměty k výtvarnému zpracování. A. Víchová, vyučující VV


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100