Ozdravný pobyt 7. a 8. tříd 

29.03.2022

V termínu 21. 3. - 26. 3. se žáci sedmých a osmých tříd, spolu se zájemci z šestek a devítek, zúčastnili ozdravného pobytu v hotelu Bauer v obci Bílá. Jaro tak přivítali v nádherné přírodě CHKO Beskydy, a to za krásného slunečného počasí, které vydrželo celých 6 dní.

Celým pobytem žáky provázeli 4 lektoři, jejichž počínání zaštiťovalo Občanské sdružení Hájenka. Dětem byl každodenně připraven

program zaměřený na environmentální výchovu a stmelení kolektivu.

Žáci během pobytu soutěžili v družstvech - poznávali sami sebe a své spolužáky při různých činnostech. Svou fyzickou zdatnost prokázali ve sportovních hrách i při kratších procházkách po okolí. Zpestřením pobytu byly ukázky první pomoci a beseda s příslušníkem PČR na téma trestní odpovědnost. Nechyběly noční hry, návštěva bazénu ani závěrečná diskotéka. Všechny týmy byly za svou práci odměněny sladkým občerstvením.

Celý ozdravný pobyt se vydařil, splnil svůj smysl a účel, žáci si odvezli domů spoustu nových zážitků.
Fotogalerii naleznete zde.

Tento program je spolufinancován z prostředků SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra.

Výše dotace činí 168 000 Kč.

Za pedagogický doprovod Mgr. G. Paskerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100