Adaptační kurz žáků 6. tříd

13.09.2022

Projekt SFŽP, který nám umožnil uskutečnit ozdravné pobyty na Bílé, byl v loňském školním roce ukončen. A tak jsme letos zrealizovali adaptační kurz pro žáky 6. tříd v novém prostředí - v Areálu Setina.
Kurz proběhl v termínu 7. - 9. 9. za účasti lektorů Poradny pro primární prevenci Ostrava, jejímž ředitelem je Bc. Tomáš Velička. K adaptaci žáků na třídní kolektiv přispěla nejen účast obou třídních učitelek, Mgr. Hany Berkusové a Mgr. Lucie Meluchové, ale především lektory perfektně připravený třídenní program. Ten se skládal z mnoha zajímavých aktivit, her a soutěží. Jejich skvělý závěrečný rozbor měl žákům ukázat případné chyby v komunikaci, spolupráci či naslouchání. Hezké ubytování, prostředí i počasí bylo jen pomyslnou třešničkou na dortu.

A jaké byly reakce našich žáků?

"Teď už vím, že to není jen o mně a o tom, co chci já. Musíme se poslouchat, respektovat a spolupracovat."

"Děkuji za nové kamarády."

"Vybíjená, střílení z luku, hra na světlušky i příprava divadelního představení - bylo to prostě super."

Mgr. Gabriela Paskerová, metodik prevence 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100