Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

23.05.2024

Jaké to asi ve škole bude? Zvládnu to sám bez maminky? Najdu si tam kamarády? Na tyto otázky nalézali odpovědi malí předškoláci, kteří se sešli 23. 5. 2024 odpoledne v budově naší školy. 

S králíčkem Bělouškem prozkoumali tělocvičnu, školní družinu, hudebnu, šatny, jídelnu i třídu. Zahráli si seznamovací hry a nechyběl ani zpěv a smích... A obavy se rozplynuly jako pára nad hrncem :-)

Ivana Řeháčková

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100