Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

31.05.2023

V úterý 30. května 2023 si mohli naši budoucí prvňáčci vyzkoušet, zda to ve škole bez maminky a tatínka zvládnou. Děti se nejprve navzájem představily, navštívily kuchyňku, učebnu dílen, jídelnu, zazpívaly si v hudebně a vyrobily si šikovného slona s chobotem. Všichni si slíbili, že se za týden opět sejdou a poznávání školy i nových kamarádů bude pokračovat.

Mgr. L. Stará, Mgr. I. Řeháčková


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100