Pěvecký sbor Koťata v kapli sv. Barbory

18.04.2023

sobotu 15. dubna členové pěveckého sboru Koťata pod vedením Bc. G. Dreslerové přivítali nové občánky města a kytičkou slov a tonů popřáli občanům, kteří se dožívají významných životních jubileí. V rámci vystoupení zazněly nejen pohádkové písně, ale i české evrgríny, které byly doplněny básněmi a potěšily všechny přítomné.

Děkujeme pěveckému sboru Koťata za vzornou reprezentaci školy a také rodičům dětí za jejich podporu a spolupráci.

Bc. G. Dreslerová, Mgr. A. Pilichová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100