SBORY

Sbory Koťata a Allegro ve školním roce 2015/2016

ZAČÍNÁME ZPÍVAT!!! PRVNÍ ZKOUŠKA 22. 9. 2015

Koťata – úterý 1. – 2. třída 12.45 – 13.30 (5.vyučovací hodina)

                       3. – 5. třída 13.50 – 14.30 (6. vyučovací hodina)

Allegro – úterý 6. – 9. třída 13.50 – 15.20

Pěvecké sbory

 Pěvecké sbory existují na naší škole již více než 10 let. Děti mladší, z 1. stupně, navštěvují Koťata a ty starší, druhostupňové, Allegro.

            Oba sbory spolupracují na společných akcích. Z těch, které nás v letošním školním roce čekají, to je především pěvecká soutěž "O zlatou notičku města Bílovce", prosincový Vánoční koncert Kulturním domě, na jaře Jarní písňový festival v Bílovci a na konci roku vystoupení a rozloučení se školním rokem. Abychom zapojili také rodiče, odstartovali jsme letos celoroční projekt "Mámo, táto, pojď si se mnou zazpívat".

            Během celého školního roku se podílíme také na veřejném životě města, a to účinkováním na akcích v Obřadní síni města Bílovce (vítání občánků, blahopřání jubilantům), zpíváme našim seniorům, obohacujeme kulturní akce na zámku v Bílovci.

            Zpěv a jeho prezentace je mnohdy dřina, zkoušení a volný čas, který je však vykoupený úspěchem na koncertech a vystoupeních a odměněn bouřlivým potleskem.

- sbor Koťata zkouší každé úterý od 11.50 do 13.20

- sbor Allegro zkouší každé úterý od 14.00 do 15.30

 

Mgr. Lenka Veličková a Mgr. Andrea Pilichová