Pěvecké sbory

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nařízením MŠMT a MZ České republiky ve školním roce 2021/2022 pěvecké sbory nezahájily činnost.

 

 Pěvecké sbory existují na naší škole již více než 10 let. Děti mladší, z 1. stupně, navštěvují Koťata a ty starší, druhostupňové, Allegro.
Během celého školního roku se podílíme také na veřejném životě města, a to účinkováním na akcích v Obřadní síni města Bílovce (vítání občánků, blahopřání jubilantům), zpíváme našim seniorům, obohacujeme kulturní akce na zámku v Bílovci.

Zpěv a jeho prezentace je mnohdy dřina, zkoušení a volný čas, který je však vykoupený úspěchem na koncertech a vystoupeních a odměněn bouřlivým potleskem.
¨

Mgr. Lenka Hořínová a Mgr. Andrea Pilichová