SBORY

Sbory Koťata a Allegro ve školním roce 2015/2016

ZAČÍNÁME ZPÍVAT!!! PRVNÍ ZKOUŠKA 22. 9. 2015

Koťata – úterý 1. – 2. třída 12.45 – 13.30 (5.vyučovací hodina)

                       3. – 5. třída 13.50 – 14.30 (6. vyučovací hodina)

Allegro – pondělí 6. – 9. třída 13.50 – 15.00h

Pěvecké sbory

 Pěvecké sbory existují na naší škole již více než 10 let. Děti mladší, z 1. stupně, navštěvují Koťata a ty starší, druhostupňové, Allegro.
Během celého školního roku se podílíme také na veřejném životě města, a to účinkováním na akcích v Obřadní síni města Bílovce (vítání občánků, blahopřání jubilantům), zpíváme našim seniorům, obohacujeme kulturní akce na zámku v Bílovci.

            Zpěv a jeho prezentace je mnohdy dřina, zkoušení a volný čas, který je však vykoupený úspěchem na koncertech a vystoupeních a odměněn bouřlivým potleskem.

- sbor Koťata zkouší každé úterý od 11.50 do 13.20

- sbor Allegro zkouší každé úterý od 14.00 do 15.30

 

Mgr. Lenka Hořínová a Mgr. Andrea Pilichová