Mladí včelaříci

Kroužek Mladí včelaříci vede člen základní organizace Českého svazu včelařů pan Petr Valošek, RNDr. Zájemci o chov včel se mohou hlásit u ředitelky školy kdykoliv během školního roku.