Kuchtíci

Baví tě kuchtit? Pojď do toho s námi!
Zájmový kroužek Kuchtík se letos bude scházet od října každé úterý od 13.00 do 14.30 ve cvičné kuchyňce školy.

Děti z 1. stupně ve školní cvičné kuchyňce a společně s ped. asistentkou Patricií Gojovou a p. učitelkou Mgr. Ivanou Řeháčkovou „kuchtí“ jednoduché dobrůtky.

Kuchtík je zaměřen na zvládnutí jednoduchých dovedností při přípravě jídla, učí nás, jak používat kuchyňské náčiní, jak stolovat, prostírat, jak máme dodržovat hygienické zásady při práci s potravinami. A všichni se podílíme na závěrečném společném úklidu kuchyňky. Také se učíme týmové práci.

Kuchtíci si nosí domů plná bříška, spokojený úsměv a jednoduchý vytisknutý recept, se kterým se doma mohou pochlubit. A případně i něco dobrého „ukuchtit".

Do každého Kuchtíka si nezapomeňte vzít sešitek na recepty, zástěrku a velký úsměv.

Těšíme se na vás.

                                                                                         Patricie Gojová  a  Mgr. Ivana Řeháčková