Vzděláváním k vyšší kvalitě

Zapojili jsme se do projektu hrazeného z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání. Díky němu získáme z fondů EU a MŠMT bezmála 1,4 milionu korun. Peníze využijeme na:

  • zaplacení dvou školních asistentů, kteří nám budou pomáhat jak v základní, tak v mateřské škole,
  • vzdělávání pedagogů v oblasti jazykové, čtenářské, matematické gramotnosti, individualizace ve vzdělávání v MŠ a práce s dvouletými dětmi,
  • zakoupení učebních pomůcek
  • organizaci setkání rodičů se zajímavými odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie.

 

Díky této finanční podpoře budeme pokračovat v rozvoji nových výukových metod, které nám pomohou děti MŠ i žáky ZŠ lépe připravit na praktický život i na jejich další studia.