1961-1970

1970

Třídní učitel Mgr. Daniela Preisová

9. A Besta Stanislav, Hurtečák Lubomír, Chytil Alois, Janeček Josef, Krčmář Miroslav, Lyčka Pavel, Mazur Rudolf, Mlýnek Antonín, Nohel Zdeněk, Richtár Jan, Semrád Zdeněk, Slavík Jiří, Strichel Josef, Vejrosta Petr, Zahradecký Ivo, Angelová Eva, Březinová Milena, Falharová Miroslava, Filipská Jana, Havelková Dáša, Horváthová Nataša, Jedličková Alena, Kupková Milena, Lindovská Zdenka, Richterová Jiřina, Richterová Karla, Rosolová Stanislava, Rychlíková Dagmar

 

Třídní učitel Mgr. Zdeněk Kuchta

9. BBakala Milan, Dener Aleš, Freisler Miroslav, Hájek Jiří, Chuda Jan, Kozelský Augustin, Lazecký Otmar,Mikošek Milan, Richtár Radomír, Sochorek Lumír, Thiel Milan, Vavrečka Radomír, Zátopek Jaroslav, Adamová Eva, Gořulová Emilie, Juřinová Ludmila, Němcová Jarmila, Němcová Zdenka, Nohlová Božena, Peterková Eva, Paskerová Dagmar, Richterová Irena, Strnadlová Antonie, Šírová Blanka, Valoušková Hana, Vaníčková Karla

1969

Třídní učitel Mgr. Anna Šajtarová

9. A Břenek Ladislav, Halata Petr, Hůlka Milan, Klein František, Kudela Václav, Lindovský Jarko, Marek Jiří, Peter Miroslav, Richter Jiří, Richter Stanislav, Seidler Artur, Sochorek Lumír, Tisovský Jiří, Trojka Jiří, Angelová Vlasta, Bláhová Marie, Dluhošová Miluše, Dobrovolná Emílie, Holaňová Milena, Honová Hana, Chytilová Milena, Kanclířová Alena, Kotlárová Edita, Kovaříková Naďa, Lazecká Eva, Lazecká Jarmila, Musiolová Marie, Niederlová Helena, Pazderová Marie, Petržilková Ludmila, Richterová Antonie, Řeháčková Bohumila, Řeháčková Jarmila, Štixová Marie, Vašíčková Marta

 

Třídní učitel Mgr. Meda Špačková

9. B Adamec Milan, Dluhoš Vladimír, Fryčka Dušan, Holáň Jaroslav, Honěk Josef, Jedlička Pavel, Johan Aleš, Klos Tomáš, Mlčák Bohuslav, Můčka Pavel, Nikel Miroslav, Nováček Jan, Richter Jan, Rozehnal Jan, Vlček Milan, Dluhošová Jarmila, Dostálová Marie, Hrnčířová Marie, Kovaříková Danuše, Kovaříková Věra, Kupková Marie, Lazecká Miroslava, Němcová Eliška, Niklová Eliška, Paličková Libuše, Pavlovská Dagmar, Psotová Jarmila, Richtrová Jana, Satková Jana, Sochorková Eva, Strakošová Ludmila, Škrobánková Jana, Škutová Stanislava, Žurková Věra

 

1968

Třídní učitel Mgr. Libuše Smejkalová

9. A Dener Václav, Dluhoš Jaroslav, Fešar Stanislav, Galatík Aleš, Gráf Jiří, Hájek Pavel, Hurtečák Antonín, Jedlička Jaromír, Kóša Ladislav, Krischke Jan, Kysilka Karel, Kupka Jan, Maxner Pavel, Novák Petr, Richter Rudolf, Skácel Libor, Bestová Jarmila, Dluhošová Dagmar, Friedlová Vlasta, Heiníková Marie, Chreňová Eva, Jedličková Věra, Kašparovská Tamara, Kijonková Milada, Kozelská Jarmila, Krčmářová Jiřina, Lazecká Jana, Lindovská Zdeňka, Malučká Věra, Mikošková Miluše, Seidlerová Miroslava, Vejrostková Naděžda

 

 

 

 

 

1968

Třídní učitel Mgr. Eduard Venechides

9. B Londin Josef, Michna Milan, Palička Jiří, Pavlištík Zdeněk, Pieš Pavel, Pilich Zdeněk, Pustějovský Zdeněk, Richter Milan, Seidler Lumír, Šablatura Eduard, Ševčovič Vlastimil, Švagera Zdeněk, Tichý Antonín, Valášek Miroslav, Vavrečka Jiří, Hlochová Alexandra, Hotárková Ludmila, Kučerová Milada, Lazecká Anna, Lazecká Miluše, Lyčková Anna, Niklová Miroslava, Nohlová Helena, Pavelková Táňa, Peterková Jana, Richtárová Jarmila, Richterová Jarmila, Rokytová Marie, Rybářová Věra, Telnarová Zdeňka, Vavrošová Šárka

1967

Třídní učitel Mgr. Stanislav Fojtů, Eliška Sědroňová

9. A Bajnárek Vladimír, Černín Miroslav, Dluhoš Bedřich, Dluhoš Petr, Duda Karel, Falhar Libor, Hájek Bronislav, Havelek Jaromír, Havlásek Pavel, Heger Jaroslav, Hnátek Oldřich, Janek Josef, Janíček Stanislav, Klos Miroslav, Kula Milan, Langer Rudolf, Škrobánek Jiří, Škandera Zdeněk, Trojka Jaromír, Adamová Marie, Bělíková Alena, Broskevičová Libuše, Havránková Libuše, Holaňová Dagmar, Kleinová Dana, Křesťanová Bronislava, Kvapilová Alena, Lazecká Anna, Lindovská Marie, Lyčková Marie, Maivaldová Božena, Sušovský Štěpán

Třídní učitel Mgr. Zdeněk Kuchta

9. B Adamec Drahomír, Gewinner Tomáš, Lazecký Břetislav, Lazecký Jaroslav, Melecký Pavel, Neuwirt Pavel, Němec Josef, Pavlovský Leopold, Pieš Josef, Postulka Miroslav, Richter Jan, Richter Josef, Seidler Vlastimil, Scholz František, Ševčovič Jaroslav, Šír Milan, Vašica Jan, Zapletal Ivo, Mrázková Věra, Nohlová Miluše, Orlíková Anna, Pelíšková Zdenka, Richtárová Hana, Richterová Marie, Rubačová Eliška, Řezníčková Miluše, Seidlerová Šárka, Štixová Zdislava, Tománková Věra, Vašíčková Zdeňka, Wolfová Drahomíra

1966

Třídní učitel Mgr. Marie Kysilková

9. A Besta Miroslav, Brisuda Jan, Cingel Michal Miroslav, Dener Tomáš, Dluhoš Jan, Dvorský Radoslav, Kadula Miroslav, Kašparovský Jaroslav, Krejčí Petr, Kučera Jan, Kupka Jan, Lazecký Břetislav, Martiník Ivo, Mrázek Miroslav, Bajnárková Radmila, Bajnarová Drahomíra, Balhárková Miroslava, Čechová Věra, Doboszová Helena, Gewinnerová Hana, Havlíková Alena, Hegerová Miroslava, Holubcová Jolanda, Chreňová Jana, Kelešovská Jana, Klosová Věra, Macáková Marie, Niklová Hana, Niklová Jarmila, Niklová Růžena, Škutová Jarmila

Třídní učitel Mgr. Jaroslava Sysová

9. B Neuwirt Jaromír, Ognar Egon, Richtar Blahoslav, Rožánek Václav, Rychlík Jiří, Skalík Břetislav, Sochorek Stanislav, Škandera Radomír, Štelar Jaromír, Štverka Vladimír, Tománek Jaroslav, Tomášek Vlastimil, Večerek Jaroslav, Vejrosta Jaroslav, Vlček Zdeněk, Závodník Josef, Kozelská Marie, Nohlová Jarmila, Pěntáková Miroslava, Peterková Marcela, Petrušková Jarmila, Richtárová Anna, Rybářová Miluše, Řeháčková Libuše, Sochorková Věra, Solarová Růžena, Šindlerová Miluše, Šprlová Libuše, Štalcerová Ludmila, Tvarůžková Věra, Zahrádecká Marcela, Mlčáková Emilie

 

1965

Třídní učitel Mgr. Zdeněk Kuchta

9. A Čada Antonín, Čtvrtňák Stanislav, Heiník Adolf, Horkel Milan, Hulka Pavel, Janošek Vladimír, Kovařík Vlastimil, Lindovský Jan, Maufrin Petr, Marek Josef, Matzner Miroslav, Smoleň Jaroslav, Štverka Jiří, Tomeček Antonín, Uhliarik Rudolf, Winkler Jan, Blumajerová Eva, Brachňáková Anna, Brosmannová Ludmila, Cingelová Štefánie, Dluhošová Jiřina, Dostálová Pavla, Erbová Jana, Falharová Zdenka, Hájková Anna, Havlásková Hana, Holáňová Hana, Janečková Danuše, Kopcová Zdenka, Kubečková Hana, Kulová Zdenka, Lazecká Božena, Luberová Jana, Michálková Marie, Mojžíšková Anna, Solnická Božena

 

 

 

1965

Třídní učitel Mgr. Daniela Preisová

9. B Krayzel Emil, Melecký Jan, Němec Rudolf, Raške Karel, Richtár Jiří, Richtár Zdeněk, Richter Lumír, Rychlík Jaroslav, Sokol Evžen, Struž Jaromír, Tisovský Luděk, Tymel Jiří, Válka Jiří, Wolf Jan, Záruba Vlastimil, Bártová Jiřina, Bzunková Ludmila, Kantorová Dáša, Kořená Věra, Kubínová Jitka, Lazecká Anna, Macková Ludmila, Marková Růžena, Měrková Anna, Mizerová Naděžda, Petrušková Ludmila, Paskerová Zdena, Richterová Anna, Richterová Miluše, Richterová Miluše, Římanová Anna, Slováčková Marie, Skalíková Eva, Šlejterová Alena, Tataláková Olga, Urbišová Věra, Vavříková Věra

 

1964

Třídní učitel Mgr. Anna Šajtarová

9. A Gořula Lumír, Gregor Miloslav, Humplík Karel, Jedlička Vladimír,  Kóša Karel, Kuděla Václav, Lišifka Pavel, Matějička Vladimír, Mrázek Antonín, Nikel Oldřich, Richter Ivan, Šenk Josef, Škandera Miroslav, Tisovský Josef, Tomeček Oldřich, Wolf Vladimír, Závodník Zbyněk, Závodský Jiří, Baďurová Karin, Bílková Dagmar, Bobková Blažena, Dandáčková Jana, Dvorská Marcela, Gewinnerová Miluše, Havelková Drahomíra, Havlásková Emílie, Havlíková Marie, Horáková Danuše, Jirkovská Jiřina, Konečná Alena, Kopinová Věra, Kozelská Věra, Kvapilová Milada, Peterková Jana, Rotterová Marcela, Rychtrová Božena, Sjanská Anna, Štverková Miluše, Thielová Jindřiška, Zamazalová Zdeňka, Zapletalová Miloslava

Třídní učitel Mgr. Meda Špačková

9. B Balhárek Josef, Čech Oldřich, Gilg Antonín, Gořula Zdeněk, Churavý Karel, Jurkovec Pavel, Kočí Jiří, Lazecký Petr, Lindovský Bohumil, Lindovský Jindřich, Lubojacký František, Richtár Ludvík, Sedlák Pavel, Schmid Václav, Škandera Pavel, Šprla František, Vidlák Maxmilian, Zapletal Karel, Adamová Milada, Brožová Jana, Brožová Ludmila, Geblová Anna, Harabišová Marie, Havelková Miluše, Hegerová Jana, Hrnčířová Bohuslava, Jarošová Marie, Kubíčková Miroslava, Koňaříková Olga, Kramolišová Marie, Mikušová Marie, Nohlová Anna, Nohlová Jana, Psotová Marie, Pustková Vlasta, Tomášková Stanislava, Thielová Marie, Vavrošová Alena, Vřeská Stanislava, Žůrková Helena

1963

Třídní učitel Mgr. Zdeněk Kuchta

9. A Blažek Jaroslav, Dostál Luděk, Falhar Alois, Kopec Jiří, Kupka Vít, Lindovský Zdeněk, Manfrin Alois, Nikel Radovan, Orság Miroslav, Richter Josef, Rozsypal Jiří, Seidler Jiří, Stanovský Pavel, Šnyta František, Štix Václav, Terezsko Vladimír, Tichý Rudolf, Tisovský Milan, Vlček Bohumír, Veselý Jan, Richter Milan, Adamová Olga, Čechová Alena, Dudková Miluše, Faberová Vlasta, Holubová Anna, Chudějová Eva, Karnovská Jarmila, Kovaříková Eva, Kulová Jarmila, Kredbová Anna, Langrová Anna, Lazecká Růžena, Mizerová Alena, Neuwirtová Alžběta, Opálková Marie, Opálková Antonie, Sláčalová Růžena, Šenková Věra, Richterová Miloslava, Rubačová Marta

 

1962

Třídní učitel Daniela Preisová

9. A Benda Jaroslav, Černík Jaroslav, Čtvrtňák Jan, Dluhoš Jiří, Gilg Josef, Gořula František, Hrnčíř Antonín, Hrstka Mario, Košař Jaromír, Kratochvíl Miroslav, Kubíček Zbyněk, Matzner Stanislav, Ott Petr, Skopal Karel, Štecher Robert, Tichý Jiří, Urbance Karel, Vavrečka František, Bestová Vlasta, Blumajerová Miluše, Brožová Ludmila, Cihlářová Jana, Damovská Růžena, Gořulová Jana, Janečková Soňa, Kadulová Jarmila, Košařová Věra, Kovaříková Zdenka, Martinovičová Věra, Mrázková Marie, Richterová Vlasta, Tataláková Jarmila, Vavrečková Alena, Zdražilová Jarmila, Kováč Karel

 

1961

Třídní učitel Krista Rosezweigová

9. B Balnar Antonín, Bobek Jiří, Havelek Josef, Herec Bedřich, Hon Václav, Horák Milan, Janošek Václav, Jedlička Jaroslav, Kobeila Josef, Kuděla Josef, Ognar Ivan, Navrátil Jan, Pilný Jiří, Pavlíček František, Přikryl Jan, Rozehnal Petr, Skupina Bohumil, Zajíc František, Žůrek Lubomír, Brožová Věra, Čadová Nataša, Čížková Jana, Klusová Anna, Krátká Alena, Michalisková Květa, Ovesná Ludmila, Seidlerová Drahomíra, Slabá Zdenka, Solarová Jaroslava, Starostová Jana, Svačinová Marta, Vaňková Drahomíra, Neuwirtová Vlasta, Zemanová Libuše, Žmijová Pavla, Žůrková Miroslava, Valášek Jaroslav, Brachňáková Emilie

Třídní učitel Anna Šajtarová

9. A Hrabal Karel, Hoš Ladislav, Klíma Jiří, Kremzer Václav, Poduška Zdeněk, Škrobánek Jan, Štalcer Jaroslav, Vavrečka Lubomír, Vavrečka Miroslav, Zajíček Jaroslav, Čtvrtňáková Jana, Gdulová Věra, Karnovská Gabriela, Krčmářová Danuše, Lišifková Hana, Malíková Hana, Martiníková Miluše, Nevludová Vlasta, Poláková Eva, Pěntáková Marta, Satková Miluše, Trávníčková Helena, Večeřová Božena, Vajdová Marie, Vlčková Ludmila, Volková Anna

Diskusní téma: 1961-1970

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek