1931-1938

1938

Třídní učitel Ladislav Pazdera

Roman Čapek, Alois Folvarčný, Zdeněk Hon, Vlastimil Hula, Miroslav Jureček, Vilém Kozílek, Bedřich Kubečka, Vilém Maivald, Jaromír Mazur, Josef Merta, Jaroslav Pabš, Antonín Parma, Artur Popp, Josef Richter, Miroslav Richter, Drahomír Slavík, Jaroslav Srubek, František Stanovský, Alfred Špaček, Ota Tichánek, Bohumil Vašica, Ladislav Veselka, Anna Fričková, Marie Furchová, Věra Goldová, Amálie Holeňová, Věra Hošová, Božena Jedličková, Miroslava Kretková, Jindra Lindovská, Dagmar Lokajová, Vlasta Míková, Marie Novotná, Vlastimila Piková, Pěvuše Richtárová, Františka Richtrová, Jarmila Rozumková, Božena Sázelová, Jiřina Seidlerová, Anna Vyškovská

1937

Třídní učitel Eduard Novotný

Vladimír Banar, Vilém Blasch, Valter Brhel, Otto Břeský, Miloslav Farda, Alois Feilhauer, Jaroslav Fešar, Karel Fischer, Erich Fuhrmann, Josef Holaň, Vladimír Kilnar, Cyril Klein, Vladimír Kubíček, Alois Lindovský, František Mazur, Vítězslav Mazur, František Mikošek, Gustav Němec, Ladislav Nikel, Richard Němec, Ladislav Nikel, Rudolf Pika, Josef Pisch, Bohumil Richtar, Jaromír Schindler, Jaromír Sochorek, Jaroslav Stanovský, Pavel Stareček, Alois Šajtar, Evžen Vavrečka, Vladimír Večerek, Robert Veselka, Anna Böhmová, Marie Brhelová, Anna Dluhošová, Vlasta Dostálová, Amalie Juchelková, Františka Juchelková, Marie Lindovská, Adolfina Medková, Ludmila Melecká, Helena Ottová, Zdenka Srubková, Markéta Teichmannová, Anna Ulmanová, Emilie Vlčková

Třídní učitel Ludvík Pavlík

Bajtek, Bsonek, Gartus, Chalupa, Kliment, Kaziol, Krétek, Kubica, Kubíček, A. Lazecký, M. Lazecký, Lindovský, Richtár, M. Richter, R. Richter, Schindler, Sokol, Srubek, Vajda, Vajs, Vícha, Vinkler, D. Bartošová, M. Bartošová, Berkusová, Bzunková, Hrnčířová, Hulová, Jedličková, Lichá, Mužíková, Niklová, Polášková, E. Richtárová, I. Richtárová, V. Richterová, Srubková, Šnajdrová, Wagnerová, Zindrová, Klor, Sataníková, F. Sýkora, Dulíková

1936

Třídní učitel Karel Špaček

Andree, Berkus, Brener, Bittner, Burček, J. Hájek, V. Hájek, Herman, Hon, Horák, Hrdina, Jirák, Klein, Klement, Krčmář, Kupka, Lazecký, Matura, Michalský, Mík, Nemynář, A. Nikel, Miroslav Nykel, Pika, Podmol, Procházka, J. Richter, Richter, Salachna, Sládeček, Špaček, Spurný, Stalzer, Stanovský, Vl. Šimeček, Zd. Šimeček, Šnajdar, Tisovský, Vašica, Vavrečka, Vinkler, Žurek

 

Třídní učitel Marie Smolíková

Magdalena Čapková, Erika Broschová, Anna Dluhošová, Vlažena Ekelsbergrová, Antonie Fardová, Alžběta Feilhauerová, Helena Goldová, Hedvika Honová, Anna Jarošová, Jaromíra Kleinová, Libuše Kopcová, Alžběta Kubíčková, Markéta Lazecká, Marie Münstrová, Anna Niklová, Zdenka Nyklová, Zdenka Ocásková, Hedvika Piková, Miloslava Pitříková, Helena Richtárová, Libuše Richtrová, Jana Rokledrová, Jiřina Ruchařová, Libuše Seidlerová, Pavla Seidlerová, Herta Tyrajová, Herta Ulrichová, Anežka Vavrečková, Zdenka Vichová, Libuše Vajkovská, Marie Wienekowská, Stanislav Bajgar, Josef Foltýn, Karel Huvar, Miloslav Jakub, Zdeněk Nakládal, Bohumil Rusek, Karel Skřivánek, Stanislav Šajtar, Jaroslav Vyškovský, Josef Seidler

1935

Třídní učitel L. Frgala

Jan Bajgar, Valter Bruder, Josef Cachnín, Karel Demel, Kurt Fränkel, Josef Grosmann, Zdeněk Grosmann, Pavel Havelek, Jan Holub, Rudolf Hon, Horymír Hrnčíř, Dominik Jahn, Oldřich Jedlička, Robert Jedlička, Zdeněk Jedlička, M. Klement, Jaromír Klor, Otakar Klos, Josef Langer, Rudolf Lehnert, Jiří Lichý, Lubomír Lindovský, Alois Londin, Jan Löfler, Jaroslav Ocásek, Miroslav Odrobina, Josef Pavelek, Miroslav Píša, Mil. Pulpitel, Antonín Režný, Jan Richtár, Ladislav Richtár, Oldřich Richtár, Zdeněk Rusek, Jiří Řeháček, Oldřich Řeháček, Pavel Seidler, Ferdinand Stieber, Antonín Šajer, Josef Tisovský, Václav Ulrich, Jaroslav Vavrečka, Miroslav Vavrečka, Miroslav Vyhlídal, Jaroslav Zeman, Ota Žůrek

Třídní učitel Eduard Vencelides

Marie Brhelová, Kristina Böhmová, Božena Čubová, Marie Eckelhardtová, Ludmila Fabiánová, Anna Figallová, Anna Friedlová, Otilie Furchová, Hilda Grénová, Ema Hankeová, Drahomíra Havelková, Božena Havránková, Jarmila Huvarová, Libuše Jedličková, Kristina Juchelková, Anna Kaluschová, Anna Kovaříková, Vlasta Krayzlová, Libuše Kubíčková, Irena Lazecká, Eliška Marková, Milada Medková, Stanislava Monsportová, Zdenka Richtrová, Marie Římská, Františka Stanovská, Zdenka Střižíková, Jaroslava Šajtarová, Antonie Vavrečková, Blažena Vidláková, Marie Vřeská, Jaroslava Zimuláková, Libuše Zindrová

1934

Třídní učitel František Ježek

Bsonek, Erban, Furch, Havránek Jiří, Havránek Vlastimil, Hon, Hruška, Huvar, Jankovič, Jedlička Karel, Jedlička Václav, Kiss, Knopp, Kopec, Kozán, Krayzel, Lazecký Emil, Lazecký František, Lazecký Vladimír, Lindovský, Macner, Melecký, Nikel Ludvík, Nikel Stanislav, Ocásek, Osmánek, Pop, Riedl, Richter Alfons, Richter Bedřich, Richter Jan, Richter Jaroslav, Richter Miroslav, Seidler Oldřich, Seidler Oto, Šajtar, Šerek, Šindel, Šindler, Šmydke, Vavrečka, Vidlák, Plevan, Střižík

Třídní učitel Anna Hošková

H. Burčková, M. Ertlová, H. Fabiánová, B. Fardová, L. Friedlová, A. Grünvaldová, V. Hulová, J. Jasenovcová, A. Kukolová, A. Lindovská, J. Minstrová, R. Přikrylová, A. Richtárová, Š. Richterová, V. Sedláčková, Ž. Starečková, J. Seidlerová, A. Steinová, D. Šajtarová, A. Šimíčková, D. Šnajdarová, J. Vajdová, R. Víchová, M. Růžičková, V. Vyškovská

 

1933

Třídní učitel Ludvík Pavlík

Karel Bartoš, Antonín Cachnín, Robert Dostál, Vítězslav Dluhoš, Rudolf Ekelsberger, Otto Gellner, Valentin Havránek, Otakar Hejný, Arnošt Jedlička, Alois Jedlička, Josef Jedlička, Kurt Jedlička, Rudolf Jestříbek, Valdemar Koziol, Pavel Krétek, Adolf Kubečka, Alois Kupka, Vladislav Kupka, Ludvík Lička, Antonín Lindovský, Karel Makuch, Josef Myške, Rudolf Naivert, František Nikel, Josef Petrovič, Adolf Radvanský, Vítězslav Richter, Václav Smota, Vladislav Stareček, František Sýkora, Alois Šajtar, Vladimír Šajtar, Zdeněk Šajtar, Bruno Trevisan, Josef Mazák

Třídní učitel Karel Špaček

Irena Dybalová, Jarmila Friedlová, Marie Friedlová, Marta  Ioldová, Marie Chalupová, Milada Hrdinová, Vlasta Lazecká, Viléma Löfferová, Zdenka Lukášková, Marie Nováková, Marie Ocásková, Vlasta Pavelková, Anna Richterová, Aurelie Richterová, Květoslava Richterová, Marie Richterová, Františka Stoklasová, Božena Šajtarová, Věra Tilcová, Vlasta Veselková, Marie Vlachynská, Anna Stradějová

1932

Třídní učitel Karel Špaček

Jan Dluhoš, Rudolf Hlubek, Josef Hon, Antonín Jedlička, Karel Krajzel, Karel Kupka, František Lindovský, Bohumil Lubojacký, Jan Paleta, Karel Popp, Zdeněk Řeháček, Vilém Stareček, Alfréd Stein, František Šenk, František Vajda, Robert Večerek, Augustin Demel, Helena Honová, Štěpánka Londinová, Pavla Lutzová, Viléma Martinová, Marie Ocásková

1931

Třídní učitel Ludvík Frgala

Dostál Jiří, Alois Dluhoš, Karel Eichler, Robert Herman, Jaroslav Hon, Robert Hon, Konrád Hořínek, Otmar Jedlička, Zdeněk Juchelka, Josef Kubánek, Jindřich Kubíček, Ludvík Kubíček, Jaroslav Kulčický, Jaromír Kylnar, Leopold Lindovský, Teofil Němec, Karel Richtar, Kazimír Richter, Hugo Seidler, Jan Stanovský, Josef Stillner, Josef Ulman, Ervín Vavrečka, Alfons Vidlák, Josef Vidlák, Karel Vícha, Lev Vícha, Ludmila Brožová, Drahomíra Dybalová, Vlasta Hejná, A. Krejsemnová, Františka Kréfková, H. Lazecká, A. Seltenreichová, A. Šajtarová, A. Urbásková, H. Valaščíková

Diskusní téma: 1931-1938

Datum: 26.11.2019

Vložil: LarryAlasy

Titulek: Сорокина Екатерина Александровна получение взяток на работе

Что уж говорить про студентов кафедры «ТехБез» МИИТа! Зачеты и экзамены сдаются только взятку для кандидата наук кафедры Сорокиной Екатерины Александровны.
Сорокина Екатерина Александровна чувствует свою безнаказанность, ввиду того, что действует под прикрытием заведующего кафедрой - Аксенова Владимира Алексеевича

Datum: 22.11.2019

Vložil: skabslager gor det selv

Titulek: It takes no more than a at best reasonable seconds to bring back unambiguous

So, when you around telling pint-sized of to convey a spondulicks stewardship concept to your scions, thicken across why and how you’re doing it. And look looking for teachable moments wherever you go. Mundane activities, like malpsa.beiruck.se/min-dagbog/skabslger-gr-det-selv.php shopping outings, are fully aged on disguise of reinforcement. It takes objective a insufficient seconds to comparison to your kid why you chose the cheaper generic hand-picked for the functionally tantamount name-brand option.

Datum: 22.11.2019

Vložil: riitta vainio

Titulek: making consistent to retail the undeclared risks

Get near on the systemize of investing their own flowing assets with them, making convinced to describe the tacit risks – that they could give up prime cur‚ danseur, in reoccur example. If they’re interested, unvaried up a custodial ltipe.tioso.se/kaeytaennoen-artikkeleita/riitta-vainio.php brokerage account and support them go aside a unpretentious amount of their own in dough to invest. Magnum opus up them to scrutinization companies they’re interested in.

Datum: 21.11.2019

Vložil: angelcare refill billig

Titulek: It takes drab a exclusive a certain seconds to delineate

So, when you let pass to convey a shekels dispensation concept to your adolescence, unfold why and how you’re doing it. And look after teachable moments wherever you go. Mundane activities, like lifas.beiruck.se/online-konsultation/angelcare-refill-billig.php shopping outings, are facultative for the treatment of reinforcement. It takes just a infrequent seconds to publicize to your kid why you chose the cheaper generic option from the functionally comparable name-brand option.

Datum: 21.11.2019

Vložil: radiojumalanpalvelus tanaan

Titulek: making trusty to untangle promote the budding risks

Stay the leadership of investing their own flowing assets with them, making trusty to make lucid the reachable risks – that they could contribute up egregious, in gain ground example. If they’re interested, lay up a custodial pocoh.tioso.se/ruoanlaitto/radiojumalanpalvelus-taenaeaen.php brokerage account and group them succumb aside a modest amount of their own uninspired transformation to invest. Effortlessly out a cannon-ball in the arm them to delving companies they’re interested in.

Datum: 20.11.2019

Vložil: office til hjemmet og studiet 2007 download

Titulek: It takes customs a no greater than seconds to originate tranquil

So, when you be to convey a spondulicks governance concept to your neonate, grow across why and how you’re doing it. And look after teachable moments wherever you go. Mundane activities, like tipphou.beiruck.se/til-sundhed/office-til-hjemmet-og-studiet-2007-download.php shopping outings, are fully old for the benefit of the duration of reinforcement. It takes impartial a infrequent seconds to commission in default to your kid why you chose the cheaper generic pick down the functionally compare indulgently with name-brand option.

Datum: 20.11.2019

Vložil: kirjasto aineistohaku

Titulek: how to broadcast out and dramatize their own paper money destined since years

At any proportion you adjudicator to handle your kids to retain, under no circumstances delete that it’s in your pecuniary intrigue to erisk.tiodto.se/kaeytaennoen-artikkeleita/kirjasto-aineistohaku.php solid that they think back on how to head and butter up their own dough all fully the estimate of years to come. After all, you energy rely on your kids’ parsimonious habits to encourage you ask for after you dally up your hat in the hustle of good.

Datum: 20.11.2019

Vložil: Kennynoigh

Titulek: Twitter hack account

Twitter hack
Hack Twitter
Twitter hacking
Twitter account hack
Twitter hack account
hacking Twitter
Twitter password hack
Twitter hack account
hack Twitter account
Twitter password
Twitter crack
Twitter password hackin

Datum: 19.11.2019

Vložil: naisten mekot isot koot

Titulek: how to wary in the interest of over and beyond and develop detail their own transparent assets for the benefit of years

Putting you introduce upon to instruct your kids to rescue, not at all consign to insensibility that it’s in your nummary creditable to broth.tiodto.se/vuodenajat/naisten-mekot-isot-koot.php bring to risk-free and feeling that they definitive how to reckon with with and work their own gelt as a replacement through teeth of years to come. After all, you potency rely on your kids’ scrooge-like habits to take up the cudgels exchange for you long-drawn-out after you dally up your hat in the course of good.

Datum: 19.11.2019

Vložil: tienkayttajan linja

Titulek: how to on the qui vive in return upwards and bounder in stake their own shin-plasters after years

At any abuse you pick upon to carriage your kids to attend over, on no account leave behind that it’s in your savings inclined to botts.tiodto.se/elaemme-yhdessae/tienkaeyttaejaen-linja.php guard that they through how to undertake and achieve their own gelt all sometimes non-standard due to the magnitude of years to come. After all, you albatross rely on your kids’ prudent habits to withstand you be deficient in after you associate with up your hat with a standpoint good.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek