1931-1938

1938

Třídní učitel Ladislav Pazdera

Roman Čapek, Alois Folvarčný, Zdeněk Hon, Vlastimil Hula, Miroslav Jureček, Vilém Kozílek, Bedřich Kubečka, Vilém Maivald, Jaromír Mazur, Josef Merta, Jaroslav Pabš, Antonín Parma, Artur Popp, Josef Richter, Miroslav Richter, Drahomír Slavík, Jaroslav Srubek, František Stanovský, Alfred Špaček, Ota Tichánek, Bohumil Vašica, Ladislav Veselka, Anna Fričková, Marie Furchová, Věra Goldová, Amálie Holeňová, Věra Hošová, Božena Jedličková, Miroslava Kretková, Jindra Lindovská, Dagmar Lokajová, Vlasta Míková, Marie Novotná, Vlastimila Piková, Pěvuše Richtárová, Františka Richtrová, Jarmila Rozumková, Božena Sázelová, Jiřina Seidlerová, Anna Vyškovská

1937

Třídní učitel Eduard Novotný

Vladimír Banar, Vilém Blasch, Valter Brhel, Otto Břeský, Miloslav Farda, Alois Feilhauer, Jaroslav Fešar, Karel Fischer, Erich Fuhrmann, Josef Holaň, Vladimír Kilnar, Cyril Klein, Vladimír Kubíček, Alois Lindovský, František Mazur, Vítězslav Mazur, František Mikošek, Gustav Němec, Ladislav Nikel, Richard Němec, Ladislav Nikel, Rudolf Pika, Josef Pisch, Bohumil Richtar, Jaromír Schindler, Jaromír Sochorek, Jaroslav Stanovský, Pavel Stareček, Alois Šajtar, Evžen Vavrečka, Vladimír Večerek, Robert Veselka, Anna Böhmová, Marie Brhelová, Anna Dluhošová, Vlasta Dostálová, Amalie Juchelková, Františka Juchelková, Marie Lindovská, Adolfina Medková, Ludmila Melecká, Helena Ottová, Zdenka Srubková, Markéta Teichmannová, Anna Ulmanová, Emilie Vlčková

Třídní učitel Ludvík Pavlík

Bajtek, Bsonek, Gartus, Chalupa, Kliment, Kaziol, Krétek, Kubica, Kubíček, A. Lazecký, M. Lazecký, Lindovský, Richtár, M. Richter, R. Richter, Schindler, Sokol, Srubek, Vajda, Vajs, Vícha, Vinkler, D. Bartošová, M. Bartošová, Berkusová, Bzunková, Hrnčířová, Hulová, Jedličková, Lichá, Mužíková, Niklová, Polášková, E. Richtárová, I. Richtárová, V. Richterová, Srubková, Šnajdrová, Wagnerová, Zindrová, Klor, Sataníková, F. Sýkora, Dulíková

1936

Třídní učitel Karel Špaček

Andree, Berkus, Brener, Bittner, Burček, J. Hájek, V. Hájek, Herman, Hon, Horák, Hrdina, Jirák, Klein, Klement, Krčmář, Kupka, Lazecký, Matura, Michalský, Mík, Nemynář, A. Nikel, Miroslav Nykel, Pika, Podmol, Procházka, J. Richter, Richter, Salachna, Sládeček, Špaček, Spurný, Stalzer, Stanovský, Vl. Šimeček, Zd. Šimeček, Šnajdar, Tisovský, Vašica, Vavrečka, Vinkler, Žurek

 

Třídní učitel Marie Smolíková

Magdalena Čapková, Erika Broschová, Anna Dluhošová, Vlažena Ekelsbergrová, Antonie Fardová, Alžběta Feilhauerová, Helena Goldová, Hedvika Honová, Anna Jarošová, Jaromíra Kleinová, Libuše Kopcová, Alžběta Kubíčková, Markéta Lazecká, Marie Münstrová, Anna Niklová, Zdenka Nyklová, Zdenka Ocásková, Hedvika Piková, Miloslava Pitříková, Helena Richtárová, Libuše Richtrová, Jana Rokledrová, Jiřina Ruchařová, Libuše Seidlerová, Pavla Seidlerová, Herta Tyrajová, Herta Ulrichová, Anežka Vavrečková, Zdenka Vichová, Libuše Vajkovská, Marie Wienekowská, Stanislav Bajgar, Josef Foltýn, Karel Huvar, Miloslav Jakub, Zdeněk Nakládal, Bohumil Rusek, Karel Skřivánek, Stanislav Šajtar, Jaroslav Vyškovský, Josef Seidler

1935

Třídní učitel L. Frgala

Jan Bajgar, Valter Bruder, Josef Cachnín, Karel Demel, Kurt Fränkel, Josef Grosmann, Zdeněk Grosmann, Pavel Havelek, Jan Holub, Rudolf Hon, Horymír Hrnčíř, Dominik Jahn, Oldřich Jedlička, Robert Jedlička, Zdeněk Jedlička, M. Klement, Jaromír Klor, Otakar Klos, Josef Langer, Rudolf Lehnert, Jiří Lichý, Lubomír Lindovský, Alois Londin, Jan Löfler, Jaroslav Ocásek, Miroslav Odrobina, Josef Pavelek, Miroslav Píša, Mil. Pulpitel, Antonín Režný, Jan Richtár, Ladislav Richtár, Oldřich Richtár, Zdeněk Rusek, Jiří Řeháček, Oldřich Řeháček, Pavel Seidler, Ferdinand Stieber, Antonín Šajer, Josef Tisovský, Václav Ulrich, Jaroslav Vavrečka, Miroslav Vavrečka, Miroslav Vyhlídal, Jaroslav Zeman, Ota Žůrek

Třídní učitel Eduard Vencelides

Marie Brhelová, Kristina Böhmová, Božena Čubová, Marie Eckelhardtová, Ludmila Fabiánová, Anna Figallová, Anna Friedlová, Otilie Furchová, Hilda Grénová, Ema Hankeová, Drahomíra Havelková, Božena Havránková, Jarmila Huvarová, Libuše Jedličková, Kristina Juchelková, Anna Kaluschová, Anna Kovaříková, Vlasta Krayzlová, Libuše Kubíčková, Irena Lazecká, Eliška Marková, Milada Medková, Stanislava Monsportová, Zdenka Richtrová, Marie Římská, Františka Stanovská, Zdenka Střižíková, Jaroslava Šajtarová, Antonie Vavrečková, Blažena Vidláková, Marie Vřeská, Jaroslava Zimuláková, Libuše Zindrová

1934

Třídní učitel František Ježek

Bsonek, Erban, Furch, Havránek Jiří, Havránek Vlastimil, Hon, Hruška, Huvar, Jankovič, Jedlička Karel, Jedlička Václav, Kiss, Knopp, Kopec, Kozán, Krayzel, Lazecký Emil, Lazecký František, Lazecký Vladimír, Lindovský, Macner, Melecký, Nikel Ludvík, Nikel Stanislav, Ocásek, Osmánek, Pop, Riedl, Richter Alfons, Richter Bedřich, Richter Jan, Richter Jaroslav, Richter Miroslav, Seidler Oldřich, Seidler Oto, Šajtar, Šerek, Šindel, Šindler, Šmydke, Vavrečka, Vidlák, Plevan, Střižík

Třídní učitel Anna Hošková

H. Burčková, M. Ertlová, H. Fabiánová, B. Fardová, L. Friedlová, A. Grünvaldová, V. Hulová, J. Jasenovcová, A. Kukolová, A. Lindovská, J. Minstrová, R. Přikrylová, A. Richtárová, Š. Richterová, V. Sedláčková, Ž. Starečková, J. Seidlerová, A. Steinová, D. Šajtarová, A. Šimíčková, D. Šnajdarová, J. Vajdová, R. Víchová, M. Růžičková, V. Vyškovská

 

1933

Třídní učitel Ludvík Pavlík

Karel Bartoš, Antonín Cachnín, Robert Dostál, Vítězslav Dluhoš, Rudolf Ekelsberger, Otto Gellner, Valentin Havránek, Otakar Hejný, Arnošt Jedlička, Alois Jedlička, Josef Jedlička, Kurt Jedlička, Rudolf Jestříbek, Valdemar Koziol, Pavel Krétek, Adolf Kubečka, Alois Kupka, Vladislav Kupka, Ludvík Lička, Antonín Lindovský, Karel Makuch, Josef Myške, Rudolf Naivert, František Nikel, Josef Petrovič, Adolf Radvanský, Vítězslav Richter, Václav Smota, Vladislav Stareček, František Sýkora, Alois Šajtar, Vladimír Šajtar, Zdeněk Šajtar, Bruno Trevisan, Josef Mazák

Třídní učitel Karel Špaček

Irena Dybalová, Jarmila Friedlová, Marie Friedlová, Marta  Ioldová, Marie Chalupová, Milada Hrdinová, Vlasta Lazecká, Viléma Löfferová, Zdenka Lukášková, Marie Nováková, Marie Ocásková, Vlasta Pavelková, Anna Richterová, Aurelie Richterová, Květoslava Richterová, Marie Richterová, Františka Stoklasová, Božena Šajtarová, Věra Tilcová, Vlasta Veselková, Marie Vlachynská, Anna Stradějová

1932

Třídní učitel Karel Špaček

Jan Dluhoš, Rudolf Hlubek, Josef Hon, Antonín Jedlička, Karel Krajzel, Karel Kupka, František Lindovský, Bohumil Lubojacký, Jan Paleta, Karel Popp, Zdeněk Řeháček, Vilém Stareček, Alfréd Stein, František Šenk, František Vajda, Robert Večerek, Augustin Demel, Helena Honová, Štěpánka Londinová, Pavla Lutzová, Viléma Martinová, Marie Ocásková

1931

Třídní učitel Ludvík Frgala

Dostál Jiří, Alois Dluhoš, Karel Eichler, Robert Herman, Jaroslav Hon, Robert Hon, Konrád Hořínek, Otmar Jedlička, Zdeněk Juchelka, Josef Kubánek, Jindřich Kubíček, Ludvík Kubíček, Jaroslav Kulčický, Jaromír Kylnar, Leopold Lindovský, Teofil Němec, Karel Richtar, Kazimír Richter, Hugo Seidler, Jan Stanovský, Josef Stillner, Josef Ulman, Ervín Vavrečka, Alfons Vidlák, Josef Vidlák, Karel Vícha, Lev Vícha, Ludmila Brožová, Drahomíra Dybalová, Vlasta Hejná, A. Krejsemnová, Františka Kréfková, H. Lazecká, A. Seltenreichová, A. Šajtarová, A. Urbásková, H. Valaščíková

Diskusní téma: 1931-1938

Datum: 24.09.2020

Vložil: YolandaNug

Titulek: 14. No.1 - Boyle Iyi

<a href=https://no1online.trdown.info/lYGAqmSD3cqbdqc/14-no-1-b-yle-yi><img src="https://i.ytimg.com/vi/_HKE-OwhjDE/hqdefault.jpg"></a>

14. <a href=https://no1online.trdown.info/lYGAqmSD3cqbdqc/14-no-1-b-yle-yi>No.1</a> - Böyle İyi

Datum: 23.09.2020

Vložil: RosalynSex

Titulek: 33 15,000 63 6

<a href=https://mainychannel.thworld.info/mmqEtXq9tIqEl2o/p--h-----prak---n-tn-m--tr--33-r---b-ngein-15-000-b--th-kl--ng-de-----xn-s--ingh----khm-63-h-------p--h-----th-----s----ng-ngein-s--mthb-m------khrb-6-de-----xn.html><img src="https://i.ytimg.com/vi/d1RPIZPQK18/hqdefault.jpg"></a>

ผู้ประกันตนมาตรา33 รับเงิน 15,000 <a href=https://mainychannel.thworld.info/mmqEtXq9tIqEl2o/p--h-----prak---n-tn-m--tr--33-r---b-ngein-15-000-b--th-kl--ng-de-----xn-s--ingh----khm-63-h-------p--h-----th-----s----ng-ngein-s--mthb-m------khrb-6-de-----xn.html>บาท</a> กลางเดือนสิงหาคม 63 ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน

Datum: 22.09.2020

Vložil: HollieKal

Titulek: 5 2563

<a href=https://thaitv6official.thpost.info/k--h----w-n---phra-r--ch-s------n---k----w---n-th/j6fUsGZiYmiK0LE.html><img src="https://i.ytimg.com/vi/-Dnz5001YlM/hqdefault.jpg"></a>

аё‚а№€аёІаё§а№ѓаё™аёћаёЈаё°аёЈаёІаёЉаёЄаёіаё™аё±аёЃаёЇ аё§аё±аё™аё—аёµа№€ <a href=https://thaitv6official.thpost.info/k--h----w-n---phra-r--ch-s------n---k----w---n-th/j6fUsGZiYmiK0LE.html>5</a> аёЃаё±аё™аёўаёІаёўаё™ 2563

Datum: 21.09.2020

Vložil: CynthiaseM

Titulek: ЛУЧШИЙ НАПАРНИК ГАИШНИКА - На Троих 2020 - 8 СЕЗОН - 5 серияЮМОР ICTV

<a href=https://funictv.plthrow.info/lu----ij/1XaFnaKqyNadpIk.html><img src="https://i.ytimg.com/vi/pAUmpEdpgrU/hqdefault.jpg"></a>

🤣 <a href=https://funictv.plthrow.info/lu----ij/1XaFnaKqyNadpIk.html>ЛУЧШИЙ</a> НАПАРНИК ГАИШНИКА - На Троих 2020 - 8 СЕЗОН - 5 серияЮМОР ICTV

Datum: 21.09.2020

Vložil: Danil

Titulek: Жизнь на юге


<a href=https://south.life/>море в анапе</a>

Datum: 20.09.2020

Vložil: BettyFer

Titulek: KUPIO NAJJACI MAC U ROBLOXUCena 15000$

<a href=https://djolefulltv.rsworld.info/kupio-najjaci/dZKoobd12Ip8ob4><img src="https://i.ytimg.com/vi/EYunREtZFkY/hqdefault.jpg"></a>

KUPIO NAJJACI MAC U ROBLOXUCena <a href=https://djolefulltv.rsworld.info/kupio-najjaci/dZKoobd12Ip8ob4>15000$</a>

Datum: 20.09.2020

Vložil: Juanitauning

Titulek: Stephanie Wants WWE Roster To Be 50% Women..Why Everyone is Laughing at Roman Reigns..Wrestling News

<a href=https://parmsingh1234.kgpost.info/stephanie-wants-wwe-roster-to-be-50-women-why-everyone-is-laughing-at-roman-reigns-wrestling-news/lpzeypyj0Kl1dp4.html><img src="https://i.ytimg.com/vi/4fzgjjjyAF8/hqdefault.jpg"></a>

Stephanie Wants WWE Roster To Be 50% Women..Why Everyone is Laughing at Roman Reigns..Wrestling <a href=https://parmsingh1234.kgpost.info/stephanie-wants-wwe-roster-to-be-50-women-why-everyone-is-laughing-at-roman-reigns-wrestling-news/lpzeypyj0Kl1dp4.html>News</a>

Datum: 19.09.2020

Vložil: RobertVeile

Titulek: точный гороскоп на сегодня

<a href=https://clck.ru/QUqg8><img src="https://www.belnovosti.by/sites/default/files/2020-08/monday_compressed_1.jpg"></a>
<a href=https://clck.ru/QUqg8>точный гороскоп на сегодня</a>

Гороскоп на завтра для Девы.
25 августа 2020.
День сюрпризов и новостей. Кто-то вас сильно удивит.
Чем раньше проснетесь и начнете свою деятельность, тем результативнее будет день.
Будьте осторожны с чужими деньгами, не берите на себя сбор денег и ответственность за чужие вещи. Не следует оформлять кредит, особенно, крупный.
Вечером многим людям будет до вас дело, но контакты не будут легкими. Обиды, претензии, недомолвки. На вас могут пытаться переложить чужой груз, решить проблему за ваш счет. Не пытайтесь всех спасти. Но спонтанные поступки приветствуются.<a href=https://clck.ru/QUqg8>Гороскоп на завтра дева</a>

Datum: 19.09.2020

Vložil: MildredTon

Titulek: Jackboy - Elimination Freestyle

<a href=https://jackboysg.irmys.info/j6ScfJqTsK6GcnE/jackboy-elimination><img src="https://i.ytimg.com/vi/ZpkCb_xMSB8/hqdefault.jpg"></a>

<a href=https://jackboysg.irmys.info/j6ScfJqTsK6GcnE/jackboy-elimination>Jackboy - Elimination Freestyle</a>

Datum: 19.09.2020

Vložil: GloriaTex

Titulek: MI PREPARO CON VOI Make-up, outfit, acconciatura Valentina Lattanzio

<a href=https://valentinalattanzio.itworlds.info/iGdnec2JfpGBmXg/mi-preparo-con-voi-make-up-outfit-acconciatura-valentina-lattanzio.html><img src="https://i.ytimg.com/vi/W50IiPF-LbE/hqdefault.jpg"></a>

MI PREPARO CON <a href=https://valentinalattanzio.itworlds.info/iGdnec2JfpGBmXg/mi-preparo-con-voi-make-up-outfit-acconciatura-valentina-lattanzio.html>VOI</a> Make-up, outfit, acconciatura Valentina Lattanzio

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek