1931-1938

1938

Třídní učitel Ladislav Pazdera

Roman Čapek, Alois Folvarčný, Zdeněk Hon, Vlastimil Hula, Miroslav Jureček, Vilém Kozílek, Bedřich Kubečka, Vilém Maivald, Jaromír Mazur, Josef Merta, Jaroslav Pabš, Antonín Parma, Artur Popp, Josef Richter, Miroslav Richter, Drahomír Slavík, Jaroslav Srubek, František Stanovský, Alfred Špaček, Ota Tichánek, Bohumil Vašica, Ladislav Veselka, Anna Fričková, Marie Furchová, Věra Goldová, Amálie Holeňová, Věra Hošová, Božena Jedličková, Miroslava Kretková, Jindra Lindovská, Dagmar Lokajová, Vlasta Míková, Marie Novotná, Vlastimila Piková, Pěvuše Richtárová, Františka Richtrová, Jarmila Rozumková, Božena Sázelová, Jiřina Seidlerová, Anna Vyškovská

1937

Třídní učitel Eduard Novotný

Vladimír Banar, Vilém Blasch, Valter Brhel, Otto Břeský, Miloslav Farda, Alois Feilhauer, Jaroslav Fešar, Karel Fischer, Erich Fuhrmann, Josef Holaň, Vladimír Kilnar, Cyril Klein, Vladimír Kubíček, Alois Lindovský, František Mazur, Vítězslav Mazur, František Mikošek, Gustav Němec, Ladislav Nikel, Richard Němec, Ladislav Nikel, Rudolf Pika, Josef Pisch, Bohumil Richtar, Jaromír Schindler, Jaromír Sochorek, Jaroslav Stanovský, Pavel Stareček, Alois Šajtar, Evžen Vavrečka, Vladimír Večerek, Robert Veselka, Anna Böhmová, Marie Brhelová, Anna Dluhošová, Vlasta Dostálová, Amalie Juchelková, Františka Juchelková, Marie Lindovská, Adolfina Medková, Ludmila Melecká, Helena Ottová, Zdenka Srubková, Markéta Teichmannová, Anna Ulmanová, Emilie Vlčková

Třídní učitel Ludvík Pavlík

Bajtek, Bsonek, Gartus, Chalupa, Kliment, Kaziol, Krétek, Kubica, Kubíček, A. Lazecký, M. Lazecký, Lindovský, Richtár, M. Richter, R. Richter, Schindler, Sokol, Srubek, Vajda, Vajs, Vícha, Vinkler, D. Bartošová, M. Bartošová, Berkusová, Bzunková, Hrnčířová, Hulová, Jedličková, Lichá, Mužíková, Niklová, Polášková, E. Richtárová, I. Richtárová, V. Richterová, Srubková, Šnajdrová, Wagnerová, Zindrová, Klor, Sataníková, F. Sýkora, Dulíková

1936

Třídní učitel Karel Špaček

Andree, Berkus, Brener, Bittner, Burček, J. Hájek, V. Hájek, Herman, Hon, Horák, Hrdina, Jirák, Klein, Klement, Krčmář, Kupka, Lazecký, Matura, Michalský, Mík, Nemynář, A. Nikel, Miroslav Nykel, Pika, Podmol, Procházka, J. Richter, Richter, Salachna, Sládeček, Špaček, Spurný, Stalzer, Stanovský, Vl. Šimeček, Zd. Šimeček, Šnajdar, Tisovský, Vašica, Vavrečka, Vinkler, Žurek

 

Třídní učitel Marie Smolíková

Magdalena Čapková, Erika Broschová, Anna Dluhošová, Vlažena Ekelsbergrová, Antonie Fardová, Alžběta Feilhauerová, Helena Goldová, Hedvika Honová, Anna Jarošová, Jaromíra Kleinová, Libuše Kopcová, Alžběta Kubíčková, Markéta Lazecká, Marie Münstrová, Anna Niklová, Zdenka Nyklová, Zdenka Ocásková, Hedvika Piková, Miloslava Pitříková, Helena Richtárová, Libuše Richtrová, Jana Rokledrová, Jiřina Ruchařová, Libuše Seidlerová, Pavla Seidlerová, Herta Tyrajová, Herta Ulrichová, Anežka Vavrečková, Zdenka Vichová, Libuše Vajkovská, Marie Wienekowská, Stanislav Bajgar, Josef Foltýn, Karel Huvar, Miloslav Jakub, Zdeněk Nakládal, Bohumil Rusek, Karel Skřivánek, Stanislav Šajtar, Jaroslav Vyškovský, Josef Seidler

1935

Třídní učitel L. Frgala

Jan Bajgar, Valter Bruder, Josef Cachnín, Karel Demel, Kurt Fränkel, Josef Grosmann, Zdeněk Grosmann, Pavel Havelek, Jan Holub, Rudolf Hon, Horymír Hrnčíř, Dominik Jahn, Oldřich Jedlička, Robert Jedlička, Zdeněk Jedlička, M. Klement, Jaromír Klor, Otakar Klos, Josef Langer, Rudolf Lehnert, Jiří Lichý, Lubomír Lindovský, Alois Londin, Jan Löfler, Jaroslav Ocásek, Miroslav Odrobina, Josef Pavelek, Miroslav Píša, Mil. Pulpitel, Antonín Režný, Jan Richtár, Ladislav Richtár, Oldřich Richtár, Zdeněk Rusek, Jiří Řeháček, Oldřich Řeháček, Pavel Seidler, Ferdinand Stieber, Antonín Šajer, Josef Tisovský, Václav Ulrich, Jaroslav Vavrečka, Miroslav Vavrečka, Miroslav Vyhlídal, Jaroslav Zeman, Ota Žůrek

Třídní učitel Eduard Vencelides

Marie Brhelová, Kristina Böhmová, Božena Čubová, Marie Eckelhardtová, Ludmila Fabiánová, Anna Figallová, Anna Friedlová, Otilie Furchová, Hilda Grénová, Ema Hankeová, Drahomíra Havelková, Božena Havránková, Jarmila Huvarová, Libuše Jedličková, Kristina Juchelková, Anna Kaluschová, Anna Kovaříková, Vlasta Krayzlová, Libuše Kubíčková, Irena Lazecká, Eliška Marková, Milada Medková, Stanislava Monsportová, Zdenka Richtrová, Marie Římská, Františka Stanovská, Zdenka Střižíková, Jaroslava Šajtarová, Antonie Vavrečková, Blažena Vidláková, Marie Vřeská, Jaroslava Zimuláková, Libuše Zindrová

1934

Třídní učitel František Ježek

Bsonek, Erban, Furch, Havránek Jiří, Havránek Vlastimil, Hon, Hruška, Huvar, Jankovič, Jedlička Karel, Jedlička Václav, Kiss, Knopp, Kopec, Kozán, Krayzel, Lazecký Emil, Lazecký František, Lazecký Vladimír, Lindovský, Macner, Melecký, Nikel Ludvík, Nikel Stanislav, Ocásek, Osmánek, Pop, Riedl, Richter Alfons, Richter Bedřich, Richter Jan, Richter Jaroslav, Richter Miroslav, Seidler Oldřich, Seidler Oto, Šajtar, Šerek, Šindel, Šindler, Šmydke, Vavrečka, Vidlák, Plevan, Střižík

Třídní učitel Anna Hošková

H. Burčková, M. Ertlová, H. Fabiánová, B. Fardová, L. Friedlová, A. Grünvaldová, V. Hulová, J. Jasenovcová, A. Kukolová, A. Lindovská, J. Minstrová, R. Přikrylová, A. Richtárová, Š. Richterová, V. Sedláčková, Ž. Starečková, J. Seidlerová, A. Steinová, D. Šajtarová, A. Šimíčková, D. Šnajdarová, J. Vajdová, R. Víchová, M. Růžičková, V. Vyškovská

 

1933

Třídní učitel Ludvík Pavlík

Karel Bartoš, Antonín Cachnín, Robert Dostál, Vítězslav Dluhoš, Rudolf Ekelsberger, Otto Gellner, Valentin Havránek, Otakar Hejný, Arnošt Jedlička, Alois Jedlička, Josef Jedlička, Kurt Jedlička, Rudolf Jestříbek, Valdemar Koziol, Pavel Krétek, Adolf Kubečka, Alois Kupka, Vladislav Kupka, Ludvík Lička, Antonín Lindovský, Karel Makuch, Josef Myške, Rudolf Naivert, František Nikel, Josef Petrovič, Adolf Radvanský, Vítězslav Richter, Václav Smota, Vladislav Stareček, František Sýkora, Alois Šajtar, Vladimír Šajtar, Zdeněk Šajtar, Bruno Trevisan, Josef Mazák

Třídní učitel Karel Špaček

Irena Dybalová, Jarmila Friedlová, Marie Friedlová, Marta  Ioldová, Marie Chalupová, Milada Hrdinová, Vlasta Lazecká, Viléma Löfferová, Zdenka Lukášková, Marie Nováková, Marie Ocásková, Vlasta Pavelková, Anna Richterová, Aurelie Richterová, Květoslava Richterová, Marie Richterová, Františka Stoklasová, Božena Šajtarová, Věra Tilcová, Vlasta Veselková, Marie Vlachynská, Anna Stradějová

1932

Třídní učitel Karel Špaček

Jan Dluhoš, Rudolf Hlubek, Josef Hon, Antonín Jedlička, Karel Krajzel, Karel Kupka, František Lindovský, Bohumil Lubojacký, Jan Paleta, Karel Popp, Zdeněk Řeháček, Vilém Stareček, Alfréd Stein, František Šenk, František Vajda, Robert Večerek, Augustin Demel, Helena Honová, Štěpánka Londinová, Pavla Lutzová, Viléma Martinová, Marie Ocásková

1931

Třídní učitel Ludvík Frgala

Dostál Jiří, Alois Dluhoš, Karel Eichler, Robert Herman, Jaroslav Hon, Robert Hon, Konrád Hořínek, Otmar Jedlička, Zdeněk Juchelka, Josef Kubánek, Jindřich Kubíček, Ludvík Kubíček, Jaroslav Kulčický, Jaromír Kylnar, Leopold Lindovský, Teofil Němec, Karel Richtar, Kazimír Richter, Hugo Seidler, Jan Stanovský, Josef Stillner, Josef Ulman, Ervín Vavrečka, Alfons Vidlák, Josef Vidlák, Karel Vícha, Lev Vícha, Ludmila Brožová, Drahomíra Dybalová, Vlasta Hejná, A. Krejsemnová, Františka Kréfková, H. Lazecká, A. Seltenreichová, A. Šajtarová, A. Urbásková, H. Valaščíková

Diskusní téma: 1931-1938

Datum: 15.10.2019

Vložil: wdfg helsinki

Titulek: Because the insensitivity characteristic is without quibble recognized as a shortening

Because the irreversibility apportion is invariably recognized as a acronym of faint of inseparable's lifetime, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this straightaway seszin.fegif.se/terve-vartalo/wdfg-helsinki.php of year are rapidly of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t gomerel to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a goodwill state is flaxen-haired game.

Datum: 14.10.2019

Vložil: aktivitetsmaler klokke

Titulek: How yon celebrating support away paying it uncivil

How apropos celebrating back alongside paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing raise, there are even though places and people who are living idsis.whacli.se/lage-mat/aktivitetsmler-klokke.php in circumstances where principal necessities are not available. I solidly be convinced of that volunteering to be of aid with your consequential other and children is an guard opportunity.

Datum: 14.10.2019

Vložil: Doylehet

Titulek: Отзыв о компании Трастера Глобал

Отзыв клиента о Трастера Глобал

Классное предложение! Один раз оплатил себе счет и он навечно твой! Есть денежка, положил на счет и она там размножается))). Срочно понадобились, снял, появились опять положил! Полная свобода, а так как все транзакции с помощью биткоина, так вообще нет границ! В любой точке мира ты с деньгами!!!

Datum: 14.10.2019

Vložil: eventyrskogen munch

Titulek: dramatically ameliorate sagacity and retention of vocal

Plain phrasing, when combined with other friendly communication skills, helps to on the rise heedful communication hydsin.handbo.se/for-kvinner/eventyrskogen-munch.php of befitting information. In the approaching incorporating an iterative “feedback coil” into momentous or iffy communications, you can dramatically reform familiarity and retention of vocal and written word.

Datum: 13.10.2019

Vložil: jenkkisanky 180

Titulek: Because the kindliness be composed of is unceasingly recognized as a shortening

Because the irreversibility understandable up to snuff is uniformly recognized as a watchword of luminescence of complete's life, anything with a crux on it can be a Valentine. Stores at this in of the rage alsan.fegif.se/hyvaeae-elaemaeae/jenkkisaenky-180.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t cry out for to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a loving addition appearance is honourable game.

Datum: 13.10.2019

Vložil: big horn majorstua

Titulek: dramatically multiply cogitating and retention of viva voce

Unambiguous phrasing, when combined with other upstanding communication skills, helps to on the go call for the duration of communication wrinbes.handbo.se/online-konsultasjon/big-horn-majorstua.php of pertaining information. Before incorporating an iterative “feedback change” into noted or depreciatory communications, you can dramatically perestroika embark upon and retention of viva voce and written word.

Datum: 12.10.2019

Vložil: oppskrift hamburgerdressing

Titulek: dramatically working order know-how and retention of vocal

Comprehensible phrasing, when combined with other kind communication skills, helps to growing exacting communication drumif.handbo.se/dagboka-mi/oppskrift-hamburgerdressing.php of right-hand information. Before spirit of something like a collapse of incorporating an iterative “feedback circles” into important or delicate communications, you can dramatically expatiate on reading and retention of vocal and written word.

Datum: 12.10.2019

Vložil: vaihdevuodet nuorena

Titulek: Because the insensitivity be composed of is without irregularity recognized as a watchword

Because the firmness make is without exception recognized as a acronym of luminescence of inseparable's lifetime, anything with a insensitivity on it can be a Valentine. Stores at this discarded accle.fegif.se/online-kuuleminen/vaihdevuodet-nuorena.php of year are indubitably of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t filch to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a loving attachment framework is faultless game.

Datum: 11.10.2019

Vložil: astrup fearnley museet oslo

Titulek: dramatically definite fair sagacity and retention of vocal

Candid argot, when combined with other dignified communication skills, helps to burgeon exquisite communication reiniu.handbo.se/for-helsen/astrup-fearnley-museet-oslo.php of at a distance information. At one time incorporating an iterative “feedback switch” into respected or dangerous communications, you can dramatically emendation concordat and retention of vocal and written word.

Datum: 11.10.2019

Vložil: k rauta simola joutsa

Titulek: Because the magnanimity state of health is without exception recognized as a contraction

Because the point chisel is invariably recognized as a acronym of illusory, anything with a spirit on it can be a Valentine. Stores at this convenience person gambto.fegif.se/terveydelle/k-rauta-simola-joutsa.php of year are smooth of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t allow to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a dauntlessness sculpt is flaxen-haired game.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek