Zaměstnanci ZŠ Wolkerova

Výchovný poradce :

Výchovný poradce:

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová                         Konzultační hodiny: středa, čtvrtek – 12.30 -13.00

Třída I.D : Mgr. Jarmila Šloffová – třídní učitel          Konzultační hodiny: pondělí – 12.30 -13.15

· specializovaná třída pro žáky s PAS a přidruženým mentálním postižením

· ročníkově spojená třída pro žáky s PAS – 3.,4.,5.,6.,9.r.

Podpora ve vzdělávání: asistent pedagoga – Jolana Švecová

 

Třída II.D : Mgr. Miroslav Macháček – třídní učitel     Konzultační hodiny: pondělí - 10.00 – 11.45

· třída samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením mentálním

· ročníkově spojená třída pro žáky s LMP: 2.,3.,5.,7.,9.r.

Podpora ve vzdělávání: asistent pedagoga – Mgr. Simona Smolová

 

Další učitelé: Marie Lundová

Další zaměstnanci: Petra Školoudová – školnice