Zaměstnanci ZŠ Wolkerova

Výchovný poradce :

Mgr. Vladimíra WolfKvitová - konzultační hodiny: středa – 10,00 – 10.45
 

I. třída: Mgr.Jarmila Šloffová – třídní učitel Konzultační hodiny: pondělí – 12.30 – 13.20

    · specializovaná třída pro žáky s PAS a přidruženým mentálním postižením

    · ročníkově spojená třída pro žáky s PAS – 2.,4.,9.r. PAS, RVP-ZV/LMP, 3.,5.r. ZŠS

Podpora ve vzdělávání: asistent pedagoga – Jolana Švecová

 

II. třída: Mgr. Miroslav Macháček – třídní učitel konzultační hodiny: pondělí - 12.30 – 13.20

    · třída samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením mentálním

    · ročníkově spojená třída: 1., 2.,4.,6.r. RVP-ZV/LMP, 8.,9.r. LMP(příloha)

Podpora ve vzdělávání: asistent pedagoga – Mgr. Jana Stratilová

 

Další učitelé: Mgr. Marie Lundová

Další zaměstnanci: Petra Školoudová – školnice