Speciální vzdělávání

ZPĚT

Od školního roku 2015/2016 nově zřízena:

SPECIALIZOVANÁ TŘÍDA PRO ŽÁKY S PAS
(PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA)

- malý počet žáků ve třídě ( 4 – 6 žáků)
- vyškolený pedagog v problematice vzdělávání žáků s PAS
- asistent pedagoga
- vysoce individualizovaná výuka
- aplikace speciálních metod, forem a postupů
- výuka dle TEACCH programu
- zajištění prostorových podmínek
- STRUKTURALIZACE
- VIZUALIZACE 
- INDIVIDUALIZACE

TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children - péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/)

je modelovým programem péče o lidi s autismem v každém věku. Zahrnuje mimo jiné i speciální výchovně vzdělávací program, který vychází z potřeb těchto lidí a specifik PAS – poruchy autistického spektra.
V České republice využíváme metodiku tohoto programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení.
• Strukturované učení je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro vzdělávání dětí s autismem.
• V podstatě je to metodika výchovy a vzdělávání.
• Tento systém napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává.
• Učení je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné.
• Dítě musí mít jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení, jinak je pro něj tato práce únavná a tíživá.
• Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou.
• Tento princip vzdělávání je uplatňován především ve třídách pro děti s poruchou autistického spektra, ale svůj význam má také při vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením či s poruchou komunikace.

Fotogalerie: Speciální vzdělávání

Jak poznat autismus?