TGM Wolkerova aktuality

Vzdělávací aktivity v muzeu - PRAVĚK - archeologické muzejní kufříky

08.11.2019 09:52
Ve čtvrtek 31.10.2019 jsme se žáky navštívili muzeum. Edukační program s názvem Archeologický muzejní kufřík byl zaměřen na poznávání pravěkého období. Žáci netradiční formou poznávali život pravěkých lidí, viděli a ohmatali první pravěké pracovní nástroje, předměty, oděvy, seznámili se s rituály a...

Plicní oddělení v Bílovci - prezentace výtvarné činnosti žáků

06.11.2019 11:45
Pro měsíc listopad jsme k prezentaci prací žáků zvolili výtvarné zpracování podzimních motivů přírody.

Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii

06.11.2019 11:41
17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii je žákům připomínán nejen v hodinách českého jazyka, výchovy k občanství i dějepise, ale důležité informace jsou jim prezentovány také na nástěnce v 1. podlaží.

Význam společenských – stolních her pro dítě – pro člověka

29.10.2019 08:46
Při hře se dítě (ale i dospělí) učí ovládat sebe samo, překonávat nepříjemné pocity při porážce a naopak tlumit v sobě radost z vítězství. Čestně vedená hra vytváří nejen v dítěti správnou rovnováhu mezi zdravou soutěživostí a přílišnou touhou po vítězství. Stolní hry nás učí disciplíně, dodržování...

Školní KLUB DESKOVÝCH HER

29.10.2019 08:44
Od listopadu bude pro žáky ZŠ Wolkerova otevřen školní KLUB DESKOVÝCH HER. Žáci se seznámí se zábavnými společenskými hrami. Hrou si procvičí postřeh, paměť, zručnost, pozornost, trpělivost, myšlení i řeč, dále projeví své kreativní schopnosti, zdokonalí sociální dovednosti a příjemně stráví jedno...

STUDÉNECKÝ KAPŘÍK

24.10.2019 23:09
V úterý 22.10.2019 jsme se opět s našimi žáky ZŠ Wolkerova zúčastnili letos už 14.ročníku STUDÉNECKÉHO KAPŘÍKA. Tato akce má svou tradici a všichni si ji moc oblíbili. O zábavu pro malé i velké se postaral moderátor a bavič Pavel Novák spolu se zábavnými a vtipnými klauny. Dětem se akce...

Projektový den PODZIM

24.10.2019 11:32
V úterý 22. října jsme měli ve škole projektový den. První vyučovací hodinu jsme si povídali u obrázků – ilustrací Josefa Lady. Vyjmenovali jsme si a napsali znaky podzimního období, tvořili myšlenkovou mapu, společně si přečetli pohádku O skřítku Podzimníčkovi. Po přestávce jsme se vydali...

Plicní středisko v Bílovci - v čekárně pacientů

08.10.2019 19:18
V čekárně pacientů plicního střediska v Bílovci vystavují naši žáci nejen své výtvarné práce.  Děkujeme MUDr. Marii Kulhavé za možnost práce dětí ZŠ Wolkerova v uvedených prostorách prezentovat. Brzy se budou moci návštěvníci střediska začíst také do našeho školního časopisu Dráček, v prvním...

Podzim všude kolem nás

08.10.2019 19:13

Individuální třídní pohovory na ZŠ Wolkerova

25.09.2019 19:05
V průběhu 5. školního týdne, tj. 30.9.– 4.10.2019, proběhnou individuální třídní pohovory se zákonnými zástupci našich žáků. V osobní komunikaci s TU i dalšímí vyučujícími se rodiče žáků seznámí s vypracovaným individuálně vzdělávacím plánem (IVP) svého dítěte, budou poskytnuty aktuální informace...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová