TGM Wolkerova aktuality

V pracovním vyučování se učíme praktické věci pro život

05.12.2019 10:23
Pracovní vyučování je předmětem, který má nejen žáky ZŠ speciální vést k samostatnosti v životě, a to při zvládání dovedností praktického užívání a zacházení s předměty denní potřeby, s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami i drobným nářadím, zejména pak vede k zvládnutí úkonů souvisejících se...

4. setkání školního klubu Deskových her

04.12.2019 18:04
Na čtvrtém setkání Deskových her se žáci seznámili s hrou KUFŘÍK. Při této zábavné společenské hře se žáci pomocí vylosovaných papírků rozdělili do dvojic (byla jsem součástí jedné dvojice) a dle pravidel putovali figurkou od startovní čáry k cíli. Hod kostkou určil hráči barevné políčko, které...

Výtvarné práce žáků na plicním oddělení

04.12.2019 13:08
Máme tady první zimní měsíc, prosinec. Na plicním oddělení v Bílovci si mohou pacienti v čekárně prohlédnout výtvarné práce našich žáků. Jsou tematicky zaměřené k zimnímu období. Ve škole k adventnímu období a očekávanému svátku Vánoc aktuálně vytváříme různé výrobky a výkresy. Jejich prezentaci...

Fulnecký pětiboj – mimoškolní akce s našimi žáky

03.12.2019 13:34
Ve středu 27.11.2019 jsme jeli s vybranými žáky I. a II.D do Fulneku na soutěž s názvem FULNECKÝ PĚTIBOJ. Tato akce se koná každým rokem a soutěží se v ní v pěti disciplínách. Letos si žáci zasoutěžili v pexesu, hodu míčkem do krabice, balónkovém labyrintu, v rychlosti...

V knihovně jako doma - vzdělávací program pro naše žáky

28.11.2019 09:51
V úterý 26. listopadu jsme se třídou II. D navštívili městskou knihovnu v Bílovci. Naše třída se zúčastnila vzdělávacího programu s názvem V knihovně jako doma. Lektoři, kteří připravují vzdělávací programy pro školy, se v knihovně zaměřují na rozvoj informační a čtenářské gramotnosti, přibližují...

3.setkání školního klubu DESKOVÝCH HER s hrou MIKÁDO

27.11.2019 14:12
Hra MIKÁDO – dovednostní hra až 6 pro hráčů, která je vhodná pro děti od 5 let. Společenská hra MIKÁDO se skládá z 41 tyčinek, každá barva má jiné bodové hodnocení (celkem 170 bodů). Tyčinky jsou zhruba 15 cm dlouhé a jsou vyrobeny ze dřeva, případná plastová úprava tyčinek je barevně odlišena na:...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová