TGM Wolkerova aktuality

V knihovně jako doma - vzdělávací program pro naše žáky

28.11.2019 09:51
V úterý 26. listopadu jsme se třídou II. D navštívili městskou knihovnu v Bílovci. Naše třída se zúčastnila vzdělávacího programu s názvem V knihovně jako doma. Lektoři, kteří připravují vzdělávací programy pro školy, se v knihovně zaměřují na rozvoj informační a čtenářské gramotnosti, přibližují...

3.setkání školního klubu DESKOVÝCH HER s hrou MIKÁDO

27.11.2019 14:12
Hra MIKÁDO – dovednostní hra až 6 pro hráčů, která je vhodná pro děti od 5 let. Společenská hra MIKÁDO se skládá z 41 tyčinek, každá barva má jiné bodové hodnocení (celkem 170 bodů). Tyčinky jsou zhruba 15 cm dlouhé a jsou vyrobeny ze dřeva, případná plastová úprava tyčinek je barevně odlišena na:...

2. setkání školního klubu DESKOVÝCH HER

21.11.2019 13:30
Na druhém setkání školního klubu společenských her se žáci seznámili s karetní hrou UNO pro 2–10 hráčů. Hra je velmi podobná karetní hře Prší, ale hraje se speciálním balíčkem 108 karet. Mezi nimi je 100 karet rozdělených do čtyř barev (červená, žlutá, modrá, zelená). V každé barvě je 25 karet, z...

Putování ztracené kapky - divadelní představení pro žáky 1.stupně

21.11.2019 09:45
V úterý 19.11.2019 jsme s našimi žáky 1.stupně navštívili divadelní představení s názvem „PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY“. Byla to pohádka, ve které samozřejmě nechyběla kouzla. Ukázala dětem, co všechno se stane s kapkou, která spadne na zem. J.Hoš Švecová Výtvarné zpracování zhlédnutého představení.

Indiáni v podzimním

20.11.2019 09:50
Na tomto dílku Indiáni s podzimní čelenkou jsme pracovali s žáky 3. a 4. ročníku tři vyučovací hodiny. Děti pracovaly ve dvojicích, tvorba je velmi bavila a rádi bychom se o ni podělili. Podzim dává mnoho inspirací k výtvarným a pracovním činnostem, rádi je využíváme. Podzime, díky. S. Smolová,...

Cinkalo se klíčema – výstava ke státnímu svátku 17.11.

18.11.2019 14:12
V pátek 15.11. jsme navštívili tematickou výstavu Cinkalo se klíčema. V podkroví bíloveckého muzea jsme zhlédli např. dobové fotografie, typické vybavení obývacího pokoje, lyžařskou výstroj s oblečením, ale i hračky či členské průkazky a odznáčky. Výstava byla velmi poučná a paní asistentky si...

Podzimní Dráček

15.11.2019 09:09
Podzimní vydání školního časopisu Dráček je již v oběhu. Děti si pročítají své texty, prohlížejí obrázky a diskutují nad společným dílem. Veřejnosti je časopis k dispozici v čekárně plicního oddělení, ale také na naší kmenové škole ZŠ TGM. Všichni se těšíme na zimní číslo, ve kterém znovu každý žák...

Školní klub deskových her – 1. setkání

13.11.2019 08:49
Smích, úsměvy, pohoda, soustředění, pozornost, výkřiky, spolupráce, prsty a prstíky, kostky, kostky, kostky...První setkání ve školním klubu deskových her na ZŠW bylo hodně vydařené. Zábavné odpoledne proběhlo 13.11. v čase 13.30 – 15.00 hodin a díky volené hře "Dřevěná věž" a aktivnímu zapojení...

Den otevřených dveří v OPTYS a my

12.11.2019 10:06
Dne 8.10. jsme byli s našimi žáky navštívit Den otevřevřených dveří v místní prodejně OPTYS. Realizátorky nás seznámily s výtvarnými technikami, které naši žáci ještě nevyzkoušeli, např. linoryt s tiskařskou pěnou či zlacení, předvedly nám taky, jaké vánoční inspirace využít pro výrobu dekoračních...

V ostravském Divadle loutek

11.11.2019 09:53
Malá Mína zmlsaná V pátek 8.11. navštívili žáci 3. a 4. ročníku ostravské Divadlo loutek. Zhlédli milé představení o malé holčičce Míně, která nechtěla jíst, co jí nechutná. Setkali se s paní Koprovou a s pány Špenátem, Párkem a Hamburgrem. Představení bylo doprovázeno mnoha písničkami a nebyla v...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová