TGM Wolkerova aktuality

O zlatou notičku města Bílovce

05.11.2015 17:57
Ve 3. ročníku pěvecké soutěže „ O zlatou notičku města Bílovec“ reprezentoval ZŠ TGM – Wolkerova také žák 8. ročníku, Jiří Žiga. Se svými písněmi Ej, padá, padá rosička a Co je to láska se sice v oceňovaných příčkách neumístil, ale za jeho výkon, odvahu i snahu mu všichni děkujeme. Poděkování...

Informace školy k Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T.G.M.

01.11.2015 15:13
Vážení rodiče, od školního roku 2015/2016 jsme součástí ZŠ TGM Bílovec. Všichni zákonní zástupci svých dětí přispívají do Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T.G.M. na školní rok částku 200,-Kč na 1 dítě. Příspěvek rodičů je v průběhu školního roku využíván k účelům finanční podpory žáků v rámci...

Studénecký kapřík 20.10.2015

21.10.2015 09:54
Děkujeme organizátorům soutěže (především ZŠ Slunečnice Studénka) za možnost prožít s našimi žáky ZŠ Wolkerova úžasné dopoledne,ve kterém se i přes existenci nesnadného zdravotního postižení dětí dokážou najít společné chvíle zábavy, smíchu a tance. Uvolněné atmosféry a milých pohledů "ostatních...

Projektové vyučování

20.10.2015 07:55

CVIČENÍ S TRX

15.10.2015 07:01
CO TO JE TRX??   K ČEMU SE POUŽÍVÁ? TRX neboli závěsný posilovací systém se skládá z nastavitelných popruhů opatřených sadou karabin, univerzálně použitelných pro postavy s různou výškou a váhou. Samotné cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce a druhá je zavěšena na...

CHYSTÁME SE na STUDÉNECKÉHO KAPŘÍKA,

14.10.2015 11:15
který se koná již po desáté 20. 10. 2015 v Dělnickém domě ve Studénce. Pojede 8 žáků ZŠ Wolkerova společně se 2 pedagogy a dalším pověřeným pracovníkem školy. Výtvarné ztvárnění letošní "nesoutěže" respektuje stanovené podmínky, číslici 10 a obrázek kapříka v libovolném množství - viz...

Japonsko v muzeu

13.10.2015 08:57
V pondělí 5. října se několik žáků 8. ročníku s třídní učitelkou zúčastnilo besedy cestovatelů Márových, kteří v bíloveckém muzeu prezentovali své cestování po Japonsku.  Manželé Márovi a jejich syn Jiří o této zemi poutavě vypravovali. "Navštívili jsme" sopečné oblasti, překrásné zahrady,...

ORGANIZAČNÍ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ

29.09.2015 14:30
MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI ŠKOLY, RÁDI BYCHOM VÁS UPOZORNILI NA ORGANIZAČNÍ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK VE ŠKOLNÍM ŘÁDU, JEJICH STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ PEDAGOGY,  ŽÁKY I PROVOZNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY. Z DŮVODU BEZPEČNOSTNÍCH A PEDAGOGICKÝCH NEMŮŽEME VE STANOVENÉM ČASE VYUČOVÁNÍ...
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová