TGM Wolkerova aktuality

Pozvánka

21.12.2015 14:52
Pozvánka   Žáci ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, elokované pracoviště Wolkerova   Vás zvou na vánoční výstavku svých prací, která se koná ve čtvrtek 17.12.20015 od 12.00 – 16.00hod v prostorách školy.    

Beseda

29.11.2015 17:25
Beseda Ve čtvrtek 19.11.2015 v 18 hodin několik žáků (8. a 9. ročník) navštívilo besedu o anorexii. Beseda se uskutečnila v podkroví bíloveckého muzea. Spisovatelka (vystudovaná zdravotní sestra) Petra Dvořáková žákům srozumitelně objasnila příčinu vzniku této psychické nemoci, která "napadá" celé...

Projektové vyučování

09.11.2015 18:24
Naši žáci se dne 6.11. v rámci projektového vyučování zúčastnili již tradičního výlovu rybníka Bezruč v Jistebníku. Mohli takto své teoretické znalosti propojit s praxí, rozpoznávali naše známé druhy ryb, sledovali práci rybářů přímo v terénu. Své postřehy mohou dále rozvíjet v příslušných...

Den otevřených dveří

06.11.2015 15:42
Zveme Vás na Den otevřených dveří  ZŠ Wolkerova, který se se uskuteční ve středu 18. 11. 2015 v době od 10.00 – 16.00hod. Součástí  jsou i třídní pohovory učitelů se zákonnými zástupci v době od 14.00 – 16.00hod.

O zlatou notičku města Bílovce

05.11.2015 17:57
Ve 3. ročníku pěvecké soutěže „ O zlatou notičku města Bílovec“ reprezentoval ZŠ TGM – Wolkerova také žák 8. ročníku, Jiří Žiga. Se svými písněmi Ej, padá, padá rosička a Co je to láska se sice v oceňovaných příčkách neumístil, ale za jeho výkon, odvahu i snahu mu všichni děkujeme. Poděkování...

Informace školy k Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T.G.M.

01.11.2015 15:13
Vážení rodiče, od školního roku 2015/2016 jsme součástí ZŠ TGM Bílovec. Všichni zákonní zástupci svých dětí přispívají do Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T.G.M. na školní rok částku 200,-Kč na 1 dítě. Příspěvek rodičů je v průběhu školního roku využíván k účelům finanční podpory žáků v rámci...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová