Zaměstnanci ZŠ Wolkerova

Pedagogičtí pracovníci ZŠW

 

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

– třídní učitelka I. D

– ročníkově spojená třída: 1., 2., 3., 8. r. ZŠ + 9. r. ZŠS – 1. a 2. st. ZŠ

– výchovná poradkyně pracoviště ZŠW

– vedoucí učitelka

– konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Lenka Výtisková

– třídní učitelka II. D

– ročníkově spojená třída: 5., 6., 8., 9. r. ZŠ – 1. a 2. st. ZŠ

– vedoucí předmětové komise speciálního vzdělávání na ZŠW

– konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím

Mgr. Jarmila Šloffová

– učitelka, vyučující ve třídě I. D a II. D

– koordinátorka výzdoby prostor pracoviště ZŠW

– konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím

Jolana Hoš Švecováasistentka pedagoga třídy I. D

Gabriela Ovčačíkováasistentka pedagoga třídy II. D

Provozní zaměstnanci ZŠW

Petra Školoudová – školnice


Kontakty

Telefon na pracoviště ZŠW: 727 939 233

E-mail kontakty:

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová – wolfkvitova@tgmbilovec.cz

Mgr. Jarmila Šloffová – jarmilasloffova@tgmbilovec.cz

Mgr. Lenka Výtisková –  lenkavytiskova@tgmbilovec.cz

Gabriela Ovčačíková – gabrielaovcacikova@tgmbilovec.cz

Jolana Hoš Švecová – jolanasvecova@tgmbilovec.cz