Kontakty

Telefon na pracoviště: 727 939 233 


  

Mgr. Vladimír Wolf Kvitová, výchovný poradce, učitel

Mgr. Miroslav Macháček, třídní učitel

Mgr. Jarmila Šloffová, třídní učitel

Mgr. Simona Smolová, asistent pedagoga

Jolana Švecová, asistent pedagoga

wolfkvitova@tgmbilovec.cz

miroslavmachacek@tgmbilovec.cz

jarmilasloffova@tgmbilovec.cz

asistent@tgmbilovec.cz

jolanasvecova@tgmbilovec.cz