Zaměstnanci ZŠ Wolkerova

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

– třídní učitelka I. D

– ročníkově spojená třída: 1., 5., 7., ZŠS + 6. r.

– výchovný poradce pracoviště ZSW

– vedoucí učitelka

– konzultační hodiny: úterý 10.00 – 10.45 hod.

Mgr. Lenka Výtisková

– třídní učitelka II. D

– ročníkově spojená třída: 3., 4., 7., 8. r.

– konzultační hodiny: čtvrtek 10.55 – 11.40 hod.

Mgr. Miroslav Macháček

– učitel, vyučující ve třídě I. D a II. D

– konzultační hodiny: středa 9.00 – 9.45 hod.

Jolana Hoš Švecová – asistentka pedagoga třídy I. D

Mgr. Simona Smolová – asistentka pedagoga třídy II. D

Petra Školoudová – školnice

Kontakty

Telefon na pracoviště ZŠ Wolkerova: 727 939 233 


  

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

Mgr. Miroslav Macháček

Mgr. Lenka Výtisková

Mgr. Simona Smolová

Jolana Hoš Švecová,

wolfkvitova@tgmbilovec.cz

miroslavmachacek@tgmbilovec.cz

lenkavytiskova@tgmbilovec.cz

asistent@tgmbilovec.cz

jolanasvecova@tgmbilovec.cz