Dokumenty

Školní vzdělávací programy

1. Cesta za sluníčkem

očekávané výstupy žáka ZŠS

Očekávané výstupy žáka vzdělávacího programu základní škola speciální (ZŠS) mají činnostní povahu. Jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě. Jelikož často není možné předvídat, co bude žák s těžším stupněm mentálního postižení schopen v určitém věku zvládnout tak, aby byl daný výstup ověřitelný, jsou formulovány přibližně. Očekávané výstupy jsou stanoveny na konec 3. ročníku (1. období), na konec 6. ročníku (2. období) a na konec 10. ročníku.

Komunikace s lidmi s autismem prostřednictvím Komunikačního souboru

Praha, 8. září 2016 - Poruchy autistického spektra (PAS) jsou „neviditelným“ handicapem – na lidech s PAS není na první pohled nic zvláštního. Komunikační soubor si klade za cíl přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají.

Hlavní deficit osob s PAS spočívá v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci. K tomu se často druží přecitlivělost na různé podněty (zvuky, světla, barvy, pachy, doteky a další), která může člověku s PAS působit až fyzickou bolest.  Proto jsou veřejností nepochopitelné jejich až neadekvátní reakce, afekty, repetitivní a další varianty projevů v situacíchkteré z titulu svého postižení nemohou zvládnout vůbec, nebo jen s největším vypětím sil. Pro tyto projevy jsou odsuzováni, odmítáni, vylučováni ze společnosti až pacifikováni. Stává se tak nejen v různých vypjatých situacích – při cestování dopravními prostředky, návštěvě zdravotnického zařízení, jednání na úřadech, ale také při tak na první pohled banálních situacích, jako je nákup v obchodě nebo procházka.