TGM Wolkerova aktuality

Podzim na nástěnce plicního oddělení

25.11.2020 13:23
Stále ještě podzimní období nás provází každý den po cestě do školy i do práce. Podzimní dny jsou sice poněkude syhravé, ale ve škole máme příjemně teplo a podzimní tematiku žáci výtvarně-pracovními činnostmi zpracovávají rádi. Třeba zhotovit ježka – sovu – jelena v korkovém provedení bylo pro ně...

Chemie je taky zábava

24.11.2020 19:51
Hodiny chemie na ZŠ Wolkerova nejsou jen nudné učení, ale i praktická cvičení, která si žáci osmého a devátého ročníku mohou názorně vyzkoušet. Zhodnoťte sami, jak se jim laboratorní technika krystalizace kuchyňské soli nebo vznik koroze povedla. Myslíme, že skvěle. Co na to samotní žáci, Saša a...

Výuka žáků speciálních tříd od 18.11.2020

14.11.2020 12:12
Vážení rodiče, milá žáci, 18. listopadu 2020 se k prezenční výuce – výuce ve škole vracejí žáci 1., 2. a přípravných tříd, včetně žáků speciálních škol, tedy v našem případě žáci tzv. speciálních tříd zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona – žáci pracoviště ZŠ Wolkerova 911 při ZŠ a MŠ TGM...

Komunikace vyučujících se žáky ZŠ Wolkerova v době distanční výuky

02.11.2020 13:02
Vyučující žáků ZŠ Wolkerova, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ TGM Bílovec, nabízejí žákům mimo e-mail a telefonickou komunikaci předání výukového materiálu pro daný školní týden. Za dodržení stanovených preventivních hygienických opatření ve vymezeném prostoru přízemí budovy ZŠ Wolkerova bude nabízené...

Distanční výuka žáků ZŠ Wolkerova

01.11.2020 13:48
Od pondělí 2.11. přecházejí na dálkovou výuku kvůli koronavirové epidemii také speciální školy. U ZŠ a MŠ TGM Bílovec se nové vládní opatření týká dvou speciálních tříd odloučeného pracoviště ZŠ Wolkerova 911, tedy 13 žáků třídy I. a II. D. Aktuálně budou žáci vzděláváni v domácím prostředí na...

Informace pro zákonné zástupce pracoviště ZŠ Wolkerova

31.10.2020 12:27
RIZIKOVÝ KONTAKT S OSOBOU POZITIVNÍ NA COVID-19 Co Vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19 1. Pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19, měli byste být osloveni ze strany místně (dle bydliště) příslušné KHS, jejíž...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová