TGM Wolkerova aktuality

Plicní středisko v Bílovci - v čekárně pacientů

08.10.2019 19:18
V čekárně pacientů plicního střediska v Bílovci vystavují naši žáci nejen své výtvarné práce.  Děkujeme MUDr. Marii Kulhavé za možnost práce dětí ZŠ Wolkerova v uvedených prostorách prezentovat. Brzy se budou moci návštěvníci střediska začíst také do našeho školního časopisu Dráček, v prvním...

Podzim všude kolem nás

08.10.2019 19:13

Individuální třídní pohovory na ZŠ Wolkerova

25.09.2019 19:05
V průběhu 5. školního týdne, tj. 30.9.– 4.10.2019, proběhnou individuální třídní pohovory se zákonnými zástupci našich žáků. V osobní komunikaci s TU i dalšímí vyučujícími se rodiče žáků seznámí s vypracovaným individuálně vzdělávacím plánem (IVP) svého dítěte, budou poskytnuty aktuální informace...

Divadlo pro malé i velké diváky

24.09.2019 14:15
23.9. naši žáci nižších ročníků navštívili Kulturní dům v Bílovci, kde se zaujetím zhlédli divadelní představení O čarodějné krčmě. Pohádka o tom, komu se podaří zachránit zámeckou princeznu Lesněnku ze strašidelné krčmy čarodějnice Maggi, se dětem velmi líbila. V představení zazněla spousta...

Den otevřených dveří na hasičské stanici v Bílovci

24.09.2019 13:57
V pátek 13.9.2019 jsme společně s žáky našich speciálních tříd navštívili hasičskou stanici v Bílovci, kde právě probíhal Den otevřených dveří – Den požární bezpečnosti. Tento den je tradičně spojen s prohlídkou moderní techniky a hasičského vybavení v rámci záchranných a likvidačních prací, žáci...

Informace pro žáky a zákonné zástupce

03.09.2019 17:48
Budova ZŠ Wolkerova 911 je pro žáky otevřena před zahájením vyučování v čase od 7.30 h.

Informace ZSW ke Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka pro šk.r. 2019/2020

29.08.2019 14:21
Vážení rodiče, také v tomto školním roce přispívají zákonní zástupci do Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka částkou 250 Kč na 1 dítě. Příspěvek je v průběhu školního roku využíván k účelům finanční podpory žáků při realizaci školních vzdělávacích akcí, projektových činností,...

První školní týden - organizace výuky

29.08.2019 12:24
Vážení rodiče, milí žáci, tímto vás informujeme o průběhu prvního školní týdne: pondělí - ukončení výuky po 2. vyučovací hodině úterý – pátek bude výuka ukončena z provozních důvodů po 4. vyučovací hodině. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Už jsme zase tady...jdeme na to!

28.08.2019 14:23

Organizace posledního školního týdne

19.06.2019 16:18
Od pondělí 24.6.2019 - 27.6.2019 bude výuka žáků ukončena v 11.40 hodin. V pátek 28.6.2019 bude žákům rozdáno vysvědčení a výuka ukončena v 9.40hod.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2019/2020

Také v letošním školním roce probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti ZŠ Wolkerova (ZSW), které je odloučeným pracovištěm naší kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  Na doporučení speciálně pedagogického centra (dále SPC) a žádosti zákonných zástupců jsou žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. autismem.

Aktuálně máme na počátku září 12 žáků rozdělených do dvou speciálních tříd. V obou třídách je snížený počet žáků (4–6), ve třídě pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Žákům obou tříd je poskytována nezbytná asistenční podpora.

Třída I. D ročníkového složení:  1., 5., 6, 7. ročník (tři žáci jsou vzděláváni dle programu ZŠ speciální)

Aktuálně je v této speciální třídě 6 žáků s mentálním postižením pásma lehkého, středně těžkého až těžkého, příp. v kombinaci s autismem.

Třída II. D ročníkového složení:  3., 4., 7., 8 ročník

V této třídě je 6 žáků s lehkým mentálním postiženým, příp. přidruženou poruchou chování (ADHD).

 

Speciální vzdělávání na ZSW realizuje 2 rámcové vzdělávací programy. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro životkterý je veřejnosti k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec. Současně jsou tito žáci v souladu s platným doporučením poradenského zařízení vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se stanovenou minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů (tzv. minimálními výstupy) pro dané vzdělávací období. Očevávané minimální výstupy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty našeho pracovistě.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle RVP ZŠS díl I.  Další informace z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou k dispozici na webových stránkách pracoviště.                                                                     

Za pracoviště ZSW: Mgr. V. Wolf Kvitová