Důležitá data

Data třídních schůzek 2018/19

Data budou dále upřesněna

  • Úterý 11. září 2018 od 16.00 plenární schůze a schůzky pro 4., 5., 6. a 9. ročníky (ozdravné pobyty)
  • pondělí 19. listopadu 2018 od 16°°
  • pondělí 15. dubna 2019 od 16°°

 

Vážení rodiče, mimo termín třídních schůzek, můžete využít konzultačních hodin jednotlivých vyučujících, případně se konkrétně s vyučujícím domluvit na jiném vhodném termínu.

Další školní akce a dny volna

  • Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
  • Pololetní prázdniny: Pátek 1. února 2019
  • Jarní prázdniny: 25. 2. - 3. 3. 2019
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek je svátek, stejně velikonoční pondělí 22. dubna 2019)
  • Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019.