Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Zápis proběhne v době od 13. dubna do 30. dubna 2021 distanční formou.

Žádosti se budou doručovat na ředitelství školy: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Způsob podání žádosti o přijetí do 1. třídy bude možný:

- datovou schránkou: 8ttmh9u

- emailem s elektronickým podpisem na: kubicek@tgmbilovec.cz

- poštou doporučeně na adresu: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec

- osobně – osobní podání proběhne na ZŠ TGM Ostravská 658/28 ve dnech 20. 4., 27. 4. a 30. 4.

Před podáním žádosti (o přijetí k základnímu vzdělávání nebo odklad) vámi vybraným způsobem (tedy i osobně) musíte nejdříve vyplnit Zápisní list.
Po jeho vyplnění bude vygenerováno registrační číslo přidělené Vašemu dítěti.

Prvním možným dnem podání Vaší žádosti bude tedy úterý 13. 4., pokud žádost budete posílat doporučeně poštou, nenechávejte toto podání prosím na poslední den zápisu.

Podání žádosti musí obsahovat tyto vyplněné a podepsané dokumenty:

Vyplnění Zápisního listu

Zápisní list bude přístupný od 13. 4. na tomto odkaze

Po vyplnění všech údajů budete vyzváni ke zvolení termínu:
 

- ti z vás, kteří budou posílat potřebné dokumenty elektronicky či poštou, zvolí termín 25.4. kterýkoliv čas. Jedná se pouze o formální zapsání času z důvodu zapsání do systému. 
 
ti, kteří přinesou dokumenty osobně, si zvolí termíny ve dnech 20. 4., 27. 4. a 30. 4. a zvolený termín se stává závazným.

Nezapomeňte zaslat společně se Zápisním listem také Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad včetně příslušných doporučení a kopii rodného listu.