Komunikace se školou

Základní pravidlo vzájemné komunikace:

Rodiče chodí do školy zásadně na dopředu domluvené osobní schůzky. Nevyžadují náhlé konzultace během přestávek mezi vyučovacími hodinami – učitelé nemají prostor na to, aby se jim věnovali – vykonávají dozory na chodbách, řeší problémy s žáky nebo se připravují na výuku.

Výjimkou jsou mimořádně vážné situace, kdy má rodič obavu o zdraví a bezpečnost svého dítěte. V takovém případě se rodiče obracejí rovnou na vedení školy.

  • 725 942 946 (sekretariát)
  • 739 310 474 (ředitelství) 

 

Omlouvání absence

V případě, že rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky či omluvit absenci, postupují dle Školního řádu - 5.1 Způsob omlouvání absence.

 

Další zodpovědná osoba

Na začátku školního roku rodiče sdělí třídnímu učiteli, koho určili jako další zodpovědnou osobu. Tuto osobu škola osloví v nutných případech, kdy zákonný zástupce nebude dostupný a bude třeba, aby žák pod dozorem dospělé osoby opustil školu. Nutnými případy se rozumí: úraz žáka, náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu či jiné závažné události.  

 

Řešení problémů

V případě, že rodiče zaznamenali nějaký problém, chtějí se poradit, řešit nepříjemnou situaci: