Komunikace se školou

Pravidla pro komunikaci rodičů se školou 

 1. Základní pravidlo vzájemné komunikace  
  Rodiče chodí do školy zásadně na dopředu domluvené osobní schůzky. Nevyžadují náhlé konzultace během přestávek mezi vyučovacími hodinami – učitelé nemají prostor na to, aby se jim věnovali – vykonávají dozory na chodbách, řeší problémy s žáky nebo se připravují na výuku. Výjimkou jsou mimořádně vážné situace, kdy má rodič obavu o zdraví a bezpečnost svého dítěte. V takovém případě se rodiče obracejí rovnou na vedení školy.  Tel.: 725942946 (sekretariát), 739 310 474 (ředitelství) 

 1. Rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky – postupují dle školního řádu - bod 5.1 Způsob omlouvání absence 

 1. Omlouvání absence postupují dle školního řádu - bod 5.1 Způsob omlouvání absence 

 

 1. Další zodpovědná osoba 
  Na začátku školního roku rodiče sdělí třídnímu učiteli, koho určili jako další zodpovědnou osobu. Tuto osobu škola osloví v nutných případech, kdy zákonný zástupce nebude dostupný a bude třeba, aby žák pod dozorem dospělé osoby opustil školu. Nutnými případy se rozumí: úraz žáka, náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu či jiné závažné události.  

 1. Řešení problémů 
  Rodiče zaznamenali nějaký problém, chtějí se poradit, řešit nepříjemnou situaci. 

 • Pokud problém přetrvává a nedaří se ho vyřešit, kontaktují rodiče zástupce či ředitelku školy. 

Kontakty: kubicek@tgmbilovec.cz, ivavankova@tgmbilovec