škola pro život

Ve čtvrtek 29.září 2011 proběhl na naši škole Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout všechny novinky, které byly zrealizovány během poslední doby.
Vše vypuklo ve 13 hodin, kdy již první návštěvníci prošli hlavním vchodem školy a ihned sbírali informace, kde najdou novou fyzikárnu či nové třídy I.stupně. Postupně přicházeli další a další. Kromě rodičů našich žáků jsme přivítali také jejich prarodiče, příbuzné, ale také bývalé žáky z dob nedávných i dob dávnějších. Nezřídka se objevili návštěvníci pamatující školu z dob před více než 40-ti lety.
Někteří z návštěvníku pouze procházeli a uznale pokyvovali hlavou při příchodu na jednotlivé učebny, jiní byli lačni po informacích, které jim ochotně předávali vyučující.
A co všechno mohli návštěvníci spatřit?
Naše škola zažila během posledních dvou let dvě velké investiční akce. Tou první bylo vybudování nástavby nad panelovou částí školy, kde vznikly 4 nové třídy pro I.stupeň a nádherná podkrovní hudebna. Samozřejmě se nezapomnělo také na paní učitelky, které zde mají kompletní zázemí.
Druhá akce vyvrcholila právě Dnem otevřených dveří - jednalo se o projekt "Škola pro život", jehož záměrem bylo zlepšit vybavenost školy po stránce výpočetní techniky, od základu zrekonstruovat učebnu fyziky/chemie a v neposlední řadě výměnu podlahy v tělocvičně, která byla původní. Většinu prostředků se podařilo škole získat prostřednictvím ROP ve spolupráci s regionální radu Moravskoslezského kraje. Tato investice byla podmíněná také finanční účastí města Bílovce, které šlo ochotně s náma za tímto cílem a zato mu také děkujeme.
Jak vše hodnotili návštěvníci? Přibližně 150 návštěvníků z řad dospělých (přišli také současní žáci), bylo vysloveně nadšeno. Neskrývali úžas nad novými učebnami, nad vybavením a technickými detaily nových míst, kde jejich děti či vnuci budou trávit školní dny. Nemalou část rodičů zaujala nová učebna fyziky vybavená mimo jiné elektrickým zatemněním oken. Někteří z návštěvníku si pamatovali ještě starou učebnu a tak je v podstatě čekal šok z toho, co na místě původní učebny vyrostlo během prázdnin.
Všichni návštěvníci navštívili alespoň jednu z učeben výpočetní techniky a neskrývali nadšení z jejího uspořádání a především vybavení. To ocenili především hosté s alespoň minimálními znalosti v oblasti ICT. Ti se také vyptávali na podrobnosti PC sestav, funkčnost serveru apod. Byli překvapeni, na jak vysoké úrovni má naše škola ICT zázemí.

Závěrem se dá říci, že čtvrtek 29.září byl den, který nás velice potěšil a utvrdil nás v tom, že čas strávený přípravou a realizací projektů nebyl zdaleka marný. Doufáme, že vynaložené úsilí a finanční prostředky budou dělat radost nejen dnešním žákům ale také žákům budoucím.

Mgr. Lukáš Kubíček